18 januari 2020 10:00 - 16:00

Mindfulness & Beeldende therapie (Training nascholing 2020)

Mindfulness heeft in de geestelijke gezondheidszorg een duidelijke plek gevonden. De belangstelling voor mindfulness en hoe deze te integreren in vaktherapie is groot.
Het verheugt ons te kunnen mededelen dat we opnieuw een training aan kunnen bieden met als thema integratie van mindfulness in beeldende therapie.

In de vorm van een meerdaagse training wordt onderzocht hoe beeldend werken gebaseerd op mindfulnessprincipes concreet vorm kan krijgen in de beeldende therapie. We bieden een programma aan waarin aandachtgerichte beeldende werkvormen worden verkend, en het begeleiden hiervan bij cliënten geoefend wordt.

Er is gedurende de training veel aandacht voor de houding van de therapeut bij deze werkwijze. Deze houding wordt geoefend met behulp van casussen en beeldende werkvormen. Eigen ervaringen met aandachttraining en het werken met cliënten in de beroepspraktijk vormen de basis voor uitwisseling, onderzoek en thuiswerk. 

We zullen op deze wijze de mogelijkheden en grenzen van mindfulness in beeldende therapie verkennen, en in kaart brengen. Gedurende de training wordt duidelijk hoe je als beeldend of kunstzinnig therapeut verantwoord en geïnspireerd kunnen werken vanuit mindfulnessprincipes. 

Programma

Zaterdag 18 januari, 15 februari en 7 maart 2020

Tijd:   
3 dagen van 10.00 – 16.00 uur 

Trainers:
Marijke Kremers & Esther Krul

Kosten:
475 euro (incl. btw, materiaal, koffie/thee, versnaperingen en soep)

Studiebelasting:
15 contacturen & 10 uur zelfstudie (+ evt. ontwikkeling module)

Accreditatie:
Register Vaktherpapie 25 punten

Opgeven:
info@estherkrul.nl / 0649117989 + retour vragenlijst. Voor 10 december 2020

Website

www.beeldendzijn.nl en www.estherkrul.nl