1 juli 2020 13:00 - 16:30

Webinar (online) grip op aanpak lastige jongeren

‘Alles al geprobeerd, maar niets helpt.’ Bekruipt dit gevoel je ook wel eens als hulpverlener? Sommige jongeren hebben zoveel problemen ontwikkeld dat ze het zelf nauwelijks meer overzien. Ze zijn niet alleen lastig voor zichzelf en hun omgeving, maar vormen ook voor de hulpverleners vaak een flinke belasting. 

Het Webinar Grip op aanpak lastige jongeren richt zich op de vaardigheid om de complexe problematiek op een doeltreffende wijze te ontleden: het opsporen van valkuilen en gemiste kansen. Daarnaast verschijnen bij deze ontrafeling vanzelf de mogelijkheden om in te grijpen.

Het Waaiermodel dat hierbij helpt, vormt de rode lijn door het webinar. Je ontvangt materiaal dat op dit model is gebaseerd en waar tijdens het webinar mee aan de slag gegaan wordt. Het webinar geeft je voldoende in handen om er daarna zelf in je beroepsuitoefening mee aan de slag te gaan.

Programma

13:00 Ontvangst in virtuele wachtkamer

13:10 Inloop meetingroom

13:20 Intro
Korte toelichting met belangrijkste huishoudelijke mededelingen over Zoom.
Introductie Drs. Elly van Laarhoven

DEEL 1
13:30 Wat ga je inzetten en weet ook waarom!
We gaan de aanpak van het probleemgedrag uiteen rafelen aan de hand van 5 domeinen: het pedagogisch handelen, commitment, behandelen, ouders en steunnetwerk, professionele netwerk. Per domein bespreken we de aangrijpingspunten voor het praktisch handelen. Zo ontstaat er een helder beeld van wat je per domein in kunt zetten en waarom je daarvoor kiest.

14:45 Pauze

DEEL 2
15:00 Wanneer ga je wat doen en noem ook het doel!
Nu ontrafelen we de aanpak door een fasering aan te brengen in het behandelproces. Uitgelegd wordt hoe je met behulp van het Waaiermodel per fase de vertaalslag naar het praktisch handelen kunt maken. Je leert om voor elke fase werkplannen op te stellen. We werken het therapeutisch-pedagogisch werkplan uit aan de hand van het format dat hiervoor wordt aangeleverd. Ten slotte krijg je tips om met materiaal te werken en doe je ideeën op om zelf middelen te ontwikkelen.

16:15 Discussie en vragen uit het publiek

16:30 Einde

Website

https://webinar.logacom.nl/webinar-grip-op-aanpak-lastige-jongeren