15 september 2021 9:00 - 17:30

Mastercourse: Systemisch werken met traumatisch verlies - Veerkrachtig (over)leven na ingrijpend verlies

Ingrijpende verlieservaringen kunnen leiden tot traumatische rouw waarbij de traumareacties de werkelijke rouw blokkeren. Nog sneller dan de emoties spreekt het lijf door stress- en symptoomreacties. Het dieperliggende traumaverhaal kan vaak niet verteld worden omdat het preverbaal is (van der Kolk). We ervaren slechts het topje van de ijsberg. Belangrijk is om sensitief te worden voor het niet zichtbare deel van de ijsberg, het niet vertelde verhaal en de reacties die ermee gepaard gaan. Deze traumabril biedt ons een diepere inkijk op de gelaagdheid van traumatische rouw. De mastercourse heeft als focus het ambacht van systemisch werken na ingrijpend/traumatisch verlies.

Doelen

  • Het verdiepen en uitbreiden van basiskennis over en –vaardigheden op het gebied van verlies en rouw.
  • Meer inzicht en vaardigheden in het begeleiden van traumatische rouw
  • Achtergronden van de samenhang tussen hechting en traumatische rouw
  • Systemische inzichten en systemische vaardigheden oefenen en eigen maken
  • Leren werken met resonantie
  • Leren werken met individueel opstellingswerk
  • Het leren van het ambacht van systemisch werk bij (traumatische) rouw

Docenten

Hoofddocent is Riet Fiddelaers-Jaspers. Naast haar zijn Machteld Lavell en Petra de Vreede als docenten verbonden, zij zijn eerste aanspreekpunt voor de cursisten.

Uitgangspunt

Leren werken met jezelf als resonantiepersoon waarbij de eigen ervaringen een dienend onderdeel zijn van de begeleiding. In de mastercourse wordt onder meer gebruik gemaakt van systemisch werk, rouw- en traumabenaderingen, mindfulness, lichaamswerk, beeldtaal en creatief werk. De deelnemers maken zich de theorie zoveel mogelijk zelfstandig eigen door het lezen van de literatuur, e-learning en (digitale) zelfstandige toetsing. Tijdens de contactdagen kan dieper op de stof worden ingegaan maar deze dagen worden vooral ingezet om het ambacht te oefenen en feedback te krijgen.

Programma

Data voor start 2021 (onder voorbehoud)

Blok 1 Traumatisch verlies (15-16 september 2021)

Blok 2 Hechting en traumatisch verlies (13-14 oktober 2021)

Blok 3 Tussen chaos en rigiditeit (17-18 november 2021)

Blok 4 Systemisch werken in de praktijk (15-16 december 2021)

Blok 5 Heling en betekenisgeving(26-27 januari 2022)

Integratiedag (9-10 maart 2022)

Website

https://www.omgaan-met-verlies.nl/ons-aanbod/artikel/mc/mastercourse-systemisch-werken-met-traumatisch-verlies