14 januari 2021 10:00 - 17:00

Pesten: van plagen naar langdurig trauma (online congres)

Kinderen die op school worden gepest, kunnen daar 40 jaar later de gevolgen nog steeds van ondervinden.

Hulpverleners en leerkrachten hebben doorgaans al relatief veel kennis over pesten. Ook heeft elke organisatie inmiddels wel een pestprotocol, maar pesten wordt helaas niet gestopt door protocollen. Dat gebeurt door ménsen, door leerkrachten, hulpverleners, ouders en groepsgenootjes. Veel valt of staat dus met de kwaliteit van je optreden als professional. 

Daarnaast zijn er nog steeds veel misvattingen over pesten. Er zijn inmiddels allerlei programma’s bedacht waarmee professionals pestgedrag kunnen voorkomen, signaleren en aanpakken. Onderzoek geeft echter aan dat de effectiviteit van deze programma’s zich vaak beperkt tot de korte termijn en dat de resultaten vaak minimaal en inconsistent zijn.

Dit vormt dan ook de aanleiding om tijdens dit congres pestproblematiek vanuit verschillende perspectieven te benaderen.

Wat is pestgedrag precies? En hoe is pesten van plagen, of een ruzie te onderscheiden? Welke mechanismen liggen ten grondslag aan pestproblematiek? Wat doet sociale uitsluiting met het brein? Wat doet pesten bij kinderen met autisme? Welke therapeutische mogelijkheden zijn beschikbaar? 

Op deze en tal van andere vragen zal een antwoord worden gegeven door sprekers uit wetenschap en praktijk, die naast het delen van kennis ook praktische aanwijzingen voor de praktijk zullen aanreiken.

Programma

Prof. Dr. René Veenstra [RUG] - Van mechanismen tot werkzame elementen

Dr. Fabiënne Naber [Erasmus Universiteit Rotterdam] - De gevolgen van pesten voor het brein

Dr. Tessa Kaufman [Rijks Universiteit Groningen] - Chronisch slachtofferschap van pesten: van verklaring tot hulp

Prof. Dr. Carolien Rieffe [Universiteit Leiden] - Omgaan met pestproblematiek bij kinderen met autisme

Kelly de Vries  [KdV] - Cyberpesten 

Theo Klungers [Posicom] - Van pesttrauma naar verwerking

Anton Horeweg M SEN [InHolland] - Docentgedrag en communicatie

Dr. Guido van de Luitgaarden - moderator

 

Notities

Dit congres zal in een exclusief voor deelnemers toegankelijke online leeromgeving plaatsvinden. Op 14 januari 2021 vanaf 10 uur volgt een hele maand toegang tot deze professionele productie waarin alle presentaties zijn geplaatst. Je kunt gedurende één maand zelf kiezen waar, wanneer en hoe vaak je de bijdragen wilt bestuderen. Na afloop ontvang je een bewijs van deelname en schrijven wij indien van toepassing je registerpunten bij.

Website

https://www.congresburo.com/aanbod/317/pesten-van-plagen-naar-langdurig-trauma.html