9 oktober 2021 9:00 - 17:00

NVPMKT ALV 2021

Het bestuur heeft het genoegen je uit te nodigen voor de algemene leden vergadering van de NVPMKT.  Er is veel gaande op allerlei vlak, intern en extern. Binnen deze ALV brengen we je op de hoogte en vragen we je mee te denken, te kijken en mee te beslissen in uitgezette nieuwe mogelijkheden en kansen.

De ALV zal plaatvinden op 9 oktober 2021 in het Stedelijk Gymnasium te Utrecht

 

Toelichting middagprogramma: Traumasensitief werken 

In de behandelruimte ontmoeten jullie regelmatig kinderen die tijdens hun opgroeien één of meerdere traumatische gebeurtenissen mee hebben gemaakt. Deze ervaringen zijn van grote invloed op de ontwikkeling van hun hersenen, en daarmee op hun denken, voelen en handelen. Op deze middag willen we met jullie kijken naar de ‘onzichtbare koffer’ van jullie cliënten en hoe je door middel van lichaamsgericht spel een positieve impuls aan de ontwikkeling kan geven.


De ‘onzichtbare koffer’ is een metafoor voor de overtuigingen die een kind meedraagt door alles wat het heeft meegemaakt. Het kind kan door de meegemaakte traumatische gebeurtenissen als overtuigingen meedragen dat het er niet toe doet, niets waard is of dat volwassenen onbetrouwbaar zijn. Voordat jouw cliënt bij jou komt, zijn die overtuigingen al aanwezig. Ook de ouders en wij als hulpverleners hebben zo’n onzichtbare koffer bij ons. Kijkend naar deze koffer en kernovertuigingen, zien we het gedrag van zowel kinderen als hun ouders in een ander licht, en lukt het ons beter om aan te sluiten bij wat zij specifiek nodig hebben. We gaan deze middag in op wat wij kunnen doen om de koffer opnieuw te vullen met andere, positieve overtuigingen door middel van bewegings- en verbindingsspel.

De middag zal een inspirerende afwisseling zijn van zelf ervaren en oefenen, en theorie. Er wordt op maat ingespeeld op de kennis die al aanwezig is, en zowel de beginner als ervaren PMKT-er zal geprikkeld worden tot nieuwe inzichten voor de eigen praktijk.

Programma

09:00 - 09:30 Ontvangst met koffie/thee

09:30 - 12:00 Algemene ledenvergadering

12:00 - 13:00 Lunch

13:00 - 16:00 Middagworkshop

16:00 - 17:00 Borrel

 

NB: Je dient als lid eerst in te loggen voordat je je aanmeldt. Alleen dan krijg je het juiste tarief doorberekend en hoef je verder geen gegevens in te vullen omdat deze al bekend zijn.