22 april 2021 9:00 - 17:00

Tweede Trauma Informed Practice Conferentie CELEVT

Er is een groeiend besef dat Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering [VCT], waaronder psychische en lichamelijke mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbruik, ten grondslag kan liggen aan psychiatrische problematiek en gedragsproblemen bij mensen met licht verstandelijke beperkingen (LVB IQ 50-85). Naast de posttraumatische stresssymptomen zoals herbelevingen, vermijding, dissociatie en hyperarousal, speelt hechtingsproblematiek en een verstoorde neurobiologische ontwikkeling een grote rol bij klachten en symptomen op volwassen leeftijd. Tijdens deze TIP-conferentie bespreken we hoe de standard-of-care GGZ-fasegerichte traumabehandeling op een multidisciplinaire en integrale wijze kan worden toegepast in de ggz- praktijk voor mensen met een lichte verstandelijke beperking.

Deze dag biedt u een veelheid aan informatie voor uw dagelijkse behandelpraktijk en een creatieve inspiratie. Hoe vaak komt vroege traumatisering voor en wat zijn de gevolgen? Wat kunnen we in de praktijk met kennis over breinontwikkeling? Hoe zit het met vroeg trauma, hechting en mentaliseren? Altijd met het lichaam maar hoe? Past EMDR in de traumabehandeling voor mensen met LVB? Kan fasegericht behandelen ook? Hoeveel kunnen complex getraumatiseerde mensen met LVB in de traumabehandeling aanpakken? Deze onderwerpen en meer belichten we tijdens deze TIP-Conferentie.

Programma

9.00
Inschrijven, thee en koffie

09.30
Welkom en toelichting op het programma door de dagvoorzitter

09.40
De relatie tussen een Licht Verstandelijke Beperking en vroegtijdige negatieve kindheidservaringen (ACE’s)
Prof. dr. Xavier Moonen, Bijzonder Hoogleraar Universiteit van Amsterdam, Bijzonder Lector Zuyd Hogeschool Heerlen, Koraal Expertisecentrum Oisterwijk.

10.25
Effecten van vroege negatieve ervaringen op de ontwikkeling van biologische systemen
Dr. Lex Wijnroks, ontwikkelingsneuropsycholoog, universitair hoofddocent Opleiding pedagogische wetenschappen, Universiteit Utrecht.

11.10
Pauze, koffie en thee

11.40
Trauma en somatische disregulatie, waaronder verminderd cognitief functioneren
Dr. Annemiek van Dijke, klinisch (neuro)psycholoog, psychotherapeut en psychotraumatherapeut, werkzaam als senior onderzoeker en behandelaar bij PsyQ en in haar eigen praktijk

12.25
Mag ik er zijn!
Valkuilen, moeilijkheden en mogelijkheden in een therapie met een vrouw met een hechtingsstoornis, PTSS en …. een verstandelijke beperking.
Mw. Kim Bronsaer, ervaringsdeskundige opgeleid aan de Fontys Hogeschool en Erna van Dijk speltherapeut bij o.a. Lunetzorg.

12.50
Pauze, lunch

13.50
Trauma, kameleon in de psychiatrie?
Drs.  Jeanet Nieuwenhuis, psychiater, promovenda LVB in specialistische GGZ, junior onderzoeker (v)GGNet Warnsveld.

14.35
De negatieve spiraal doorbreken: diagnostiek en behandeling van vroegkinderlijke chronische traumatisering bij mensen met een LVB.
Dr. Liesbeth Mevissen, Klinisch Psycholoog, orthopedagoog generalist, psychotraumatherapeut NtVP en EMDR-supervisor. Senior onderzoeker Kenniscentrum van Trajectum te Zwolle (en vanaf januari 2020) zelfstandig gevestigd als supervisor, docent, behandelaar en consulent op het gebied van psychotrauma, in het bijzonder als er sprake is van een verstandelijke beperking of autisme.

15.10
Pauze, koffie en thee

15.40
Vroeg seksueel misbruik bij mensen met een licht verstandelijke beperking, regie over eigen lichaam; de inzet van bewegings- en lichaamsgerichte therapie.
Dr. Mia Scheffers, associate lector Lectoraat Bewegen, gezondheid en welzijn Hogeschool Windesheim Zwolle. Projectleider onderzoek ‘Seksueel trauma bij mensen met een licht verstandelijke beperking: de inzet van psychomotorische therapie’.

16.25
Theatre Hotel Courage
Het theater van Theatre Hotel Courage is een zeer virtuoos, niet-rationeel en tragikomisch theater dat verbindt vanuit speelsheid en op die manier lastige en urgente thema’s aanboort en toegankelijk maakt voor een breed publiek. Vandaag theater gebaseerd op het thema van deze dag.

16.50
Afsluiting

17.00
Einde en borrel na

Notities

De kosten bedragen € 280,- per persoon. De kosten zijn inclusief lunch, consumpties en congresmateriaal.

10 % korting voor:
1. Cursisten van de Trauma Academie die in 2020-2021 de Opleiding tot VCT-Expert of tot VCT-Master volgen.
2. Deelnemers aan het HART College Symposium 2019.
Studenten hebben recht op € 50,– korting op hun deelname. Voorwaarde is dat bij aanmelding een leesbare kopie van de collegekaart wordt gevoegd.

Inschrijven
U kunt hier inschrijven en betalen.

De organisatie wordt gedaan door Zonder Zorg. Zonder Zorg (www.zonderzorg.nl) ondersteunt (beroeps)verenigingen in de GGZ LINK Zonder Zorg

Accreditatie aangevraagd bij Register Vaktherapie.

Website

https://celevt.nl/tweede-trauma-informed-practice-conferentie-2020