21 oktober 2021 9:30 - 16:30

De lijfelijkheid van de geest. Fenomenologie van verlies, rouw en herstel - dag 1

Een psychische aandoening heeft invloed op de identiteit. ‘Herstel’ betreft dan ook niet alleen de vermindering van ziekteverschijnselen maar ook aandacht voor de kwetsuren van het zelfbeeld en het zelfvertrouwen. Het gaat om zowel een acceptatie van wat is als om een verbinding met wat kan.
Belangrijke elementen van herstelprocessen zijn verbondenheid met anderen, hoop, identiteit, betekenisgeving en grip op het eigen leven. Dat geldt voor herstel in het licht van psychische kwetsbaarheid en in wezen voor elke situatie van ontregelende ervaringen.

Programma

Ochtendprogramma thema Wetenschappelijke verkenning van rouw en herstel

  • Lichamelijkheid, prof. dr. Jenny Slatman, hoogleraar Medical Humanities, Tilburg University, TSHD
  • Fenomenologie, dr. Zeno van Duppen, psychiater en filosoof, Katholieke Universiteit Leuven
  • Rouw, dr. Pieter de Witte, gevangenisaalmoezenier en coördinator Centrum voor Religie, Ethiek en Detentie, Katholieke Universiteit Leuven

Middagprogramma thema Welke vragen komen voort uit de praktijk, die te maken hebben met rouw en herstel?        

  • Ervaringsverhalen, dr. Wouter Kusters, filosoof, taalkundige en publicist
  • Rouw en herstel, prof. dr. Paul Moyaert, hoogleraar Hoger Instituut voor Wijsbegeerte, Katholieke Universiteit Leuven
  • Existentiële dimensie, prof. dr. Arjan Braam, bijzonder hoogleraar Psychiatrie en levensbeschouwing, Universiteit voor Humanistiek
  • Key-note dr. Sjaak Körver, Tilburg University, TST en UCGV

Notities

Wanneer: 21 en 22 oktober 2021, beide dagen van 9.30-16.30 uur.
Locatie: Campus Tilburg University.
Kosten: €245.

Accreditatie SKGV: 3 punten in de categorie Vakbekwaamheid.

Aanmelden via deze linkwww.tiu.nu/hersteldenken.
Voor nadere informatie kunt u mailen naar a.a.m.smeets@uvt.nl.

Website

https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/luce/programma/leergangen/de-lijfelijkheid-van-kwetsbaarheid