21 juni 2021 10:00 - 17:00

Overdracht - tegenoverdracht

De meeste hulpverleners zijn niet onbekend met het fenomeen van de overdracht, staan er ook wel bij stil, maar in veel gevallen komt het mogelijke besef pas achteraf. Hulpverlener en cliënt bevinden zich dan vaak al geruime tijd in een negatieve spiraal die over en weer pijnlijke gevoelens kan veroorzaken. Of, in het geval van positieve overdracht, in een flow van wederzijdse bewondering die kan maken dat de hulpverlener te openhartig is over zichzelf en de cliënt ervan kan weerhouden zijn pijnlijke kaarten op tafel te leggen.

Programma

Voorbereiding
Het programma begint al voor aanvang van de bijscholingsdag. Voor een goed inzicht in de onderwerpen die aan bod komen en een goed begrip van de theoretische ondergrond is het noodzakelijk om de verplichte literatuur van te voren te lezen.

Dag 1

 • Bespreking en mondelinge toetsing van de verplichte literatuur met ruime aandacht voor het omgaan met tegenoverdracht
 • Praktische oefening waarbij je gaat onderzoeken hoe je plaats in het gezin van herkomst (onbewust) doorwerkt in je huidige (werk)relaties
  evaluatie in de groep
 • In de interactie het ontdekken van de dieperliggende eigen onbewuste motieven die hebben geleid tot het beroep van therapeut/coach en de invloed daarvan op de cliënt.
  Tijdens de analyse en evaluatie van deze oefening wordt door middel van bevraging per persoon getoetst of er voldoende zelfinzicht aanwezig is
 • Mogelijkheid tot super- en intervisie van persoonlijk sessiemateriaal waarbij deelnemers in staat worden gesteld de nieuw verworven inzichten in hun werk toe te passen en een nieuw kader gecreëerd kan worden.
 • Demo: visualisatie oefening die laat zien hoe jezelf kan bevrijden van de energetische lading van anderen.
 • Tenslotte: Eindevaluatie, uitreiking van het certificaat en afscheid.

Let op: Graag van tevoren het boek ‘Inzicht in overdracht en tegenoverdracht’ lezen!

 Doelstelling
 1. Een helder begrip van het verschijnsel overdracht en tegenoverdracht en het leren omgaan met de tegenoverdracht in het werk.
 2. Verdiept inzicht in eigen onbewuste drijfveren die het contact met de cliënt storend kunnen beïnvloeden waardoor deze belemmeringen kunnen worden opgeheven.
 3. De nieuwe inzichten op creatieve wijze toepassen in verschillende werksituaties.
 4. In staat zijn zowel zichzelf als de cliënt te bevrijden van tegenoverdrachtsgevoelens.

PLATO Categorie: Uitbreiding op Gespreksvaardigheden/reflecteren.

Notities

Niveau: HBO
Contactdagen: 1
Dagdelen: 2
Prijs: € 169,-
Examen: Geen

Doelgroep:

Psychologen, therapeuten, psychosociaal hulpverleners, counselors, maatschappelijk werkers, artsen, hypnotherapeuten, regressietherapeuten en andere paramedici uit de reguliere en complementaire hulpverlening en in opleiding zijnde met belangstelling voor psychodynamische interventies. Deze bij- en nascholing is geschikt als bijscholing voor zowel de Medische als Psychosociale basiskennis

 

Website

https://bivt.nl/training/overdracht-tegenoverdracht-18-06-2021-online/