2 oktober 2021 10:00 - 17:00

Overdracht - tegenoverdracht

Overdracht in een therapeutische setting kan je het beste omschrijven als het (onbewust) overdragen van oude, vaak diep gewortelde, gevoelens door de cliënt op de hulpverlener. Dit kunnen prettige emoties zijn, zoals geborgenheid of bewondering, maar ook minder prettige emoties, zoals angst, afwijzing of eenzaamheid.

Andersom kan ook de hulpverlener zijn of haar eigen emoties (onbewust) meenemen in therapie (tegenoverdracht). Wanneer je je als hulpverlener onvoldoende bewust bent van deze verschijnselen kan dit de behandeling verstoren.

Toepassing en meerwaarde

Tijdens deze trainingsdag staan een aantal overdrachtsfenomenen centraal:

 • Wat is overdracht en tegenoverdracht precies en hoe ga ik om met tegenoverdracht?
 • Hoe kan ik als hulpverlener zo snel mogelijk de overdracht van de cliënt herkennen waardoor in de sessies geen oude patronen hoeven te worden herhaald met alle gevolgen van dien.
 • Bewustwording en inzicht in de eigen overdracht op de cliënt waardoor storende frustraties van hulpverlener en cliënt voorkomen kunnen worden.
 • Hoe kunnen de nieuwe inzichten en opgedane kennis worden toegepast in de eigen praktijk.
 • Op welke wijze kan de hulpverlener zich eenzijdig, op energetisch niveau, bevrijden van belemmerende (tegen)overdrachtsgevoelens.

Doelstelling

 1. Een helder begrip van het verschijnsel overdracht en tegenoverdracht en het leren omgaan met de tegenoverdracht in het werk.
 2. Verdiept inzicht in eigen onbewuste drijfveren die het contact met de cliënt storend kunnen beïnvloeden waardoor deze belemmeringen kunnen worden opgeheven.
 3. De nieuwe inzichten op creatieve wijze toepassen in verschillende werksituaties.
 4. In staat zijn zowel zichzelf als de cliënt te bevrijden van tegenoverdrachtsgevoelens.

PLATO Categorie: Uitbreiding op Gespreksvaardigheden/reflecteren.

Programma

Voorbereiding
Het programma begint al voor aanvang van de bijscholingsdag. Voor een goed inzicht in de onderwerpen die aan bod komen en een goed begrip van de theoretische ondergrond is het noodzakelijk om de verplichte literatuur van te voren te lezen.

Dag 1

 • Bespreking en mondelinge toetsing van de verplichte literatuur met ruime aandacht voor het omgaan met tegenoverdracht
 • Praktische oefening waarbij je gaat onderzoeken hoe je plaats in het gezin van herkomst (onbewust) doorwerkt in je huidige (werk)relaties
  evaluatie in de groep
 • In de interactie het ontdekken van de dieperliggende eigen onbewuste motieven die hebben geleid tot het beroep van therapeut/coach en de invloed daarvan op de cliënt.
  Tijdens de analyse en evaluatie van deze oefening wordt door middel van bevraging per persoon getoetst of er voldoende zelfinzicht aanwezig is
 • Mogelijkheid tot super- en intervisie van persoonlijk sessiemateriaal waarbij deelnemers in staat worden gesteld de nieuw verworven inzichten in hun werk toe te passen en een nieuw kader gecreëerd kan worden.
 • Demo: visualisatie oefening die laat zien hoe jezelf kan bevrijden van de energetische lading van anderen.
 • Tenslotte: Eindevaluatie, uitreiking van het certificaat en afscheid.

Let op: Graag van tevoren het boek ‘Inzicht in overdracht en tegenoverdracht’ lezen!

 

 

Notities

SBU: 8 (0,29 EC)
Niveau: HBO
Contactdagen: 1
Dagdelen: 2
Prijs: € 169,-
Examen: Geen

 

Doelgroep

Psychologen, therapeuten, psychosociaal hulpverleners, counselors, maatschappelijk werkers, artsen, hypnotherapeuten, regressietherapeuten en andere paramedici uit de reguliere en complementaire hulpverlening en in opleiding zijnde met belangstelling voor psychodynamische interventies. Deze bij- en nascholing is geschikt als bijscholing voor zowel de Medische als Psychosociale basiskennis

Website

https://bivt.nl/bijscholingen/medische-en-psychosociale-basiskennis/overdracht-tegenoverdracht/