3 september 2021 9:00 - 16:30

Transdiagnostische factoren en vaktherapie

In de workshop Transdiagnostische factoren en vaktherapie verkennen we het belang van het concept transdiagnostische factoren als nieuw model voor de verdere ontwikkeling van vaktherapie in de Geestelijke gezondheidszorg. Het uitgangspunt voor deze verkenning is de tekst van de Generieke module vaktherapie. Het gaat hierbij om vragen omtrent het mensbeeld, vaktherapeutisch proces, het belang van de hulpvraag van de patiënt en de verschillende theoretische kaders die een rol spelen in de vaktherapeutische behandeling. Al deze onderwerpen spelen een rol als het gaat om de transdiagnostische factoren en vaktherapie.

Er is gekomen tot een set van zeven transdiagnostische factoren waarvan we op dit moment veronderstellen dat ze in de vaktherapeutische behandeling van klachten en problemen van kinderen en jeugdigen, volwassenen en ouderen een cruciale rol spelen.

 

De term vaktherapie verwijst naar de zeven verschillende vaktherapeutische beroepen: Beeldende therapie, Danstherapie, Drama therapie, Muziektherapie, Psychomotorische therapie, Psychomotorische kindertherapie en Speltherapie. Transdiagnostische factoren kenmerken zich doordat ze bij verschillende stoornissen voorkomen (over de diagnose categorieën heen), psychopathologie veroorzaken en/of in standen houden en comorbiditeit dikwijls verklaren. De behandeling van één of meerdere transdiagnostische factoren kan de psychopathologie stabiliseren en/of verminderen.

Deze benadering kan voor vaktherapie een kader bieden om verbinding te maken met de vaktherapeutische behandeling en het huidige DSM-5 denken. Het denken in transdiagnostische factoren lijkt in ieder geval ook aan te sluiten bij de nieuwste inzichten rond GGZ-zorg, de ontwikkeling van de zorgstandaarden en meer gepersonaliseerde zorg.

doelgroep

Vaktherapeuten en andere belangstellende professionals die zich willen verdiepen in de bruikbaarheid van het concept transdiagnostische factoren.

lesvorm

Er wordt gewerkt met korte theoretische presentaties en met het ervaren van verschillende werkvormen rond de zeven transdiagnostische factoren, zoals die op dit moment voorlopig geformuleerd zijn: waarnemen, arousal, executieve functies, emotieregulatie, verlies, regelsystemen en sociale interactie. Daarnaast wordt praktisch geoefend aan de hand van casuïstiek.

Programma

opzet

In de workshop staat de kennisoverdracht omtrent de zeven verschillende transdiagnostische factoren centraal. Daarbij verkennen de docenten samen met de deelnemers in hoeverre bestaande kennis en ervaring opnieuw geordend kan worden in dit model.
Daarna wordt dit model middels casuïstiek die door de deelnemers wordt ingebracht, verder geconcretiseerd. Waar dit mogelijk is, worden interventies besproken.

Website

https://www.rino.nl/cursus/transdiagnostische-factoren-en-vaktherapie