7 oktober 2021 9:30 - 16:30

Emotie Regulatie Training (ERT)

Oplopende spanning, uitgelaten blijdschap, ontploffingen van boosheid, passiviteit als gevolg van somberheid…. Emotie regulatie problemen komen veel voor, soms gerelateerd aan psychiatrische aandoeningen, soms als gevolg van ontoereikende coping. Veel trainingen die helpen om meer controle te krijgen over emoties zijn cognitief te moeilijk voor zwakbegaafde / licht verstandelijk beperkte cliënten. In deze cursus maakt u kennis met een variant die ontwikkeld is voor gebruik bij clienten met een lager IQ. Zowel individueel als in groepen bruikbaar.

doelgroep

Basispsychologen, orthopedagogen, vaktherapeuten, begeleiders werkzaam binnen de GGZ of de Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. De module is ontwikkeld als behandelmodule en komt in het kader van een behandelcontact het meest tot zijn recht. De ervaring leert echter dat begeleiders elementen uit de module ook toe kunnen passen in hun dagelijks werk.

Programma

doelstelling

Achtergrond informatie over het werkboek Controle over Emoties, zodat u deze kunt gaan toepassen.

inhoud

U krijgt de beschikking over het werkboek. In de training nemen we de module door, krijgt u bij elke sessie achtergrondinformatie, tips, oefeningen en tips die u helpen om met de module te werken. De cursusdag fungeert als een levendige handleiding behorend bij de module. Aan het eind van de dag kunt u met de module aan de slag.

werkwijze

Na een korte inleiding over emotieregulatie nemen we het werkboek globaal door. We staan vooral stil bij mogelijkheden om de stof te gebruiken. Theorie en uitleg wordt afgewisseld met oefeningen, waarbij u ervaart hoe het is om met de module te werken.

literatuur

U ontvangt het werkboek Controle over Emoties.

Daarnaast raden wij u het volgende boek aan: Behandeling van patiënten met een laag IQ in de GGZ; Wieland, J., Aldenkamp, E.A., Brink, A. van den; bij Bohn Stafleu van Loghum, ISBN 9789036816571

Notities

Accreditatie Register Vaktherapie: 6 punten

Inschrijven: https://www.rino.nl/vooraf-inschrijven/159952

Website

https://www.rino.nl/cursus/emotie-regulatie-training-ert#course-group-accreditation