14 oktober 2021 9:30 - 16:30

Schematherapie bij mensen met een laag IQ

Helpers en Helden is een aanpassing van reguliere forensische Schemagerichte Cognitieve Therapie (SCT) ten behoeve van cliënten met een laag IQ en persoonlijkheidsproblematiek. Het behandelprogramma draagt bij aan het verminderen van probleem- en/of delictgedrag en het versterken van competenties en zelfgevoel bij cliënten, zodat zij gebruik blijven maken van hun interne en externe Helpers en Helden. Deze term verwijst naar gezonde kanten (modi) van de cliënt en hun steunsysteem.

 

doelgroep

De cursus is bedoeld voor psychotherapeuten, vaktherapeuten en (GZ-) psychologen die een basisscholing afgerond hebben in de schematherapie en een groepsbehandeling (willen) bieden aan zwakbegaafde / licht verstandelijk beperkte cliënten met persoonlijkheidsstoornissen.

doelstelling

Aan het eind van de cursusdag bent u in staat om de behandelmodule Helpers en Helden, Schemagerichte Cognitieve Therapie, toe te passen bij volwassen cliënten met een combinatie van persoonlijkheidsproblematiek en een lager IQ (zwakbegaafdheid of een licht verstandelijke beperking).

Programma

inhoud

  • bespreken belangrijkste pijlers van de Schemagerichte Cognitieve Therapie;
  • achtergrond en opzet van de aan de doelgroep aangepaste behandelmodule
  • diverse organisatorische aspecten voor het starten van deze behandelmodule;
  • voor welke cliënten is Helpers en Helden geschikt?
  • Bespreken en oefenen met technieken uit behandelfase 1 (herkennen van kanten/modi)
  • Bespreken en oefenen met technieken uit behandelfase 2 (CGT-technieken en experiÑ‘ntiÑ‘le technieken

werkwijze

Een combinatie van kennisoverdracht en interactieve werkvormen.

Notities

Accreditaite Register Vaktherapie: 6 punten

Inschrijven: https://www.rino.nl/vooraf-inschrijven/160120

Website

https://www.rino.nl/cursus/schematherapie-bij-mensen-laag-iq