3 november 2021 14:00 - 17:15

De polyvagaaltheorie in therapie

3, 10, 17 november en 1 december 2021
14.00-17.15 uur

Het autonome zenuwstelsel vormt de kern van onze dagelijkse ervaringen. Het laat ons voelen dat we veilig zijn en maakt het mogelijk om ons met anderen te verbinden. Daartegenover staat dat onze ervaringen op hun beurt ook het zenuwstelsel weer vormgeven. De polyvagaaltheorie biedt een kader om meer inzicht te krijgen in de manieren waarop dit gebeurt en legt uit hoe deze kennis kan worden toegepast om de weg te vinden naar herstel na traumatische ervaringen.

Door in de therapeutische praktijk vanuit de polyvagaaltheorie met cliënten te werken kunnen ze geholpen worden om ingesleten responspatronen te gaan herkennen en te doorbreken door in kaart te brengen welke autonome responsen leiden tot verbondenheid, mobilisatie of overgave en ineenstorting. Met behulp van deze aanpak kunnen cliënten naar een toestand van autonome regulatie worden gebracht waar ze de veiligheid kunnen vinden die noodzakelijk is voor een succesvolle behandeling.

Deb Dana is wereldwijd de belangrijkste vertaler van de polyvagaaltheorie naar de therapeutische praktijk. In haar ervaringsgerichte workshop deelt ze haar op de polyvagaaltheorie geïnspireerde benadering met ons. Ze reikt therapeutische strategieën aan om getraumatiseerde cliënten te helpen hun vertrouwde zelfbeschermingsreacties te gaan waarnemen en los te laten, en de vaardigheden op te doen die nodig zijn om momenten van veiligheid te kunnen ervaren en daarvan te genieten. Je leert over de basisprincipes van de polyvagaaltheorie en ontdekt hoe je – zelf gereguleerd – een bron van regulatie voor je cliënten kunt zijn. En je gaat oefenen met interventies die erop gericht zijn de responspatronen van je cliënten te doorbreken en met strategieën om hun autonome zenuwstelsel ontvankelijk te maken voor veiligheid en verbondenheid.

Aan het einde van de workshop weet je hoe je je cliënten op een veilige manier kunt laten opmerken welke impliciete overtuigingen ze over zichzelf hebben, hoe je ze kunt helpen om hun autonome zenuwstelsel opnieuw vorm te geven en hoe je cliënten een nieuw verhaal kunnen creëren over het trauma dat ligt opgeslagen in hun autonome signaalwegen.

Voertaal workshop
Engels

Programma

Dag 1: Basisprincipes, autonome systemen in kaart brengen
In het eerste deel van de workshop worden de drie organiserende principes van de polyvagaaltheorie uitgelegd. De deelnemers maken kennis met de kenmerken van de autonome toestanden en leren hoe ze een Persoonlijk-profielkaart kunnen maken.

Dag 2: Verbinding en bescherming
Het tweede deel richt zich op het beschrijven van het proces van neuroceptie en de wijze waarop het zenuwstelsel wordt gevormd door ervaring. De deelnemers zullen onderzoeken hoe gebruikelijke overlevingsresponsen en -strategieën kunnen worden herkend en doorbroken om de regulerende capaciteiten van het vagale systeem doelbewust te kunnen inzetten.

Dag 3: Het sociale-betrokkenheidssysteem
In het derde deel wordt de neurobiologische wetenschap achter het sociale-betrokkenheidssysteem toegelicht. De deelnemers leren hoe ze het sociale-betrokkenheidssysteem kunnen inzetten in de sessies, oefenen met coregulerende interventies en gaan begrijpen hoe ze het effect van die interventies op hun cliënt kunnen beoordelen.

Dag 4: Verankeren in regulatie
In dit laatste deel worden interventies aangereikt om een rigide autonoom zenuwstelstel te leren reageren met flexibelere responspatronen. De deelnemers leren hoe ze autonome regulatie kunnen gebruiken om het werken met trauma veilig te maken.

Deb Dana behandelt alle lesstof. Tijdens het programma zal er tevens worden geoefend in kleinere groepen van ongeveer 25 deelnemers. Elke oefengroep wordt begeleid door een door Deb Dana opgeleide assistent.

Notities

Voertaal
Engels.

Datum
3, 10, 17 november en 1 december 2021 (de workshop bestaat dus in totaal uit vier woensdagmiddagen)
14.00-17.15 uur

Let op: omdat er tijdens de workshop deels in kleinere groepen wordt geoefend, kan de workshop alleen live worden gevolgd en dus níét achteraf worden teruggekeken. 

Kosten
€ 350,00 (incl. 21% btw – excl. btw: € 289,26) bij inschrijving tot en met 1 oktober
€ 375,00 (incl. 21% btw – excl. btw: € 309,92) bij inschrijving vanaf 2 oktober

Inschrijven
Inschrijving verloopt via onze webshop. Hier kun je de workshop in de winkelmand doen. Nadat alle gegevens zijn ingevuld, kan worden afgerekend met iDEAL of Bancontact. Je inschrijving is dan definitief.

Wanneer dit problemen geeft, neem dan contact met ons op.

Locatie
Op een rustige plek met een goede internetverbinding bij je thuis of in je praktijkruimte.

 

Accreditatie Register Vaktherapie aangevraagd.

Website

https://www.uitgeverijmens.nl/workshop#workshop