17 september 2021 10:00 - 17:00

EMDR-opleiding Basisprotocollen voor Kind en Jeugd

Cliënten die een nare gebeurtenis hebben meegemaakt en hierna te maken hebben met bijvoorbeeld, angsten, nachtmerries, schrikreacties, herbeleving, paniekstoornissen, fobieën, slaapstoornissen etc., kunnen zeer effectief met deze methodiek behandeld worden in relatief korte tijd.

Al meer dan achtentwintig jaar is er wereldwijd naar de effectiviteit van EMDR wetenschappelijk onderzoek verricht en wordt volledig geaccepteerd als één van de meest krachtige behandelingen bij o.a. PTSS. Eén van de verklaringen is dat het brein onder anderen door het werkgeheugen (prefrontale cortex) beïnvloed wordt en dat in relatief korte behandeltijd de hersenen de nare disfunctionele reacties na emdr behandeling sterk verminderden tot zelf verdwenen.

Toepassing en meerwaarde

De opleiding is gericht op het toepassen van het basisprotocol bij enkelvoudige- en neurotische stoornissen. Naast het basisprotocol die breed wordt ingezet behandelen we ook het meertarget protocol uitvoerig waarmee je praktijkgerichte oefeningen plenair bekijkt, bespreekt en toepast.

De opleiding kent een stapsgewijze opbouw waarbij gebruik wordt gemaakt van theoretische inleidingen, instructies van de EMDR protocollen, voorbeeld sessies en (semi-)plenaire oefeningen van de EMDR interventies.

EMDR opleiding Kind en Jeugd

De opleiding EMDR Kind en Jeugd is geheel gericht op de basisprotocollen en het werken met kinderen. Er worden vele plenaire oefeningen aangeboden en het inbrengen van eigen voorbeelden behoort tot de mogelijkheden.  Hier meer informatie >

Werkwijze

We behandelen de diagnose stelling voor EMDR behandeling, het in kaart te brengen voor het toepassen van de protocollen en de afronding van EMDR therapie. Je maakt kennis met de vermoedelijke werking van het brein bij nare ervaringen en wat EMDR bewerkstelligd. Met name de veranderingen en werkzaamheid in de hersenen worden besproken. Je leert het EMDR protocol te gebruiken en de verschillende mogelijkheden met de bilaterale verwarringsstimulatie te hanteren.

Programma

Dag 1:

 • Vermoedelijke werking van het brein
 • EMDR basisprotocol
 • Enkelvoudig problematiek
 • Bilaterale stimulatie
 • Plenair werken

Dag 2:

 • Ongecompliceerd meertarget protocol
 • Gegeneraliseerde stoornissen
 • Interwaves
 • Plenair werken

Dag 3:

 • Positieve cognitie installatie PCi
 • Plenair werken
 • EMDR oefenmiddag onder supervisie

Dag 4:

 • Casus voorbeeld bespreken
 • Stabilisatie processen
 • Gecompliceerd meertarget protocol
 • Draagkracht – draaglast
 • Meervoudig trauma
 • Plenair werken
 • Afronding en uitleg vervolg programma

Dag 5:

 • Kind en Jeugd praktijk dag
 • Oefening 1: inventarisatie leerdoelen
 • Nabespreken/ervaringen uitwisselen
 • Leeftijdsspecifieke reacties PTSS
 • EMDR protocol naar leeftijd
 • Werken met de laatjes
 • Storytelling
 • Opzet behandeling zelfbeeldreparatie
 • Video zelfbeeldreparatie
 • Nabespreken/ervaringen uitwisselen

Website

https://bivt.nl/bijscholingen/kind-en-jeugd/emdr-opleiding-kind-en-jeugd/