26 november 2021 9:00 - 17:15

Euthopia congres

2021 bestaan we 5 jaar. Dit willen we graag met jullie vieren op vrijdag 26 november! In onze manier van werken staat het systemische, het dialogische en het ervaringsgerichte centraal. Tijdens deze dag zullen we daar bijzondere aandacht aan besteden. Dit met enkele vooraanstaande sprekers en enkele sprankelende workshops.

Programma

9.00 u Inloop 

Koffie en thee staat voor u klaar

9.30 u Start door dagvoorzitters Leonard op ‘t Hof en Isabelle Royer

Een ontspannen opening

9.40 u Lezing door Bruno Hillewaere en Marco Visser

Ervaren in dialoog… en in dialoog samen ervareneen samenspel van ervaringsgerichte, systemische en dialogische perspectieven

Ruim 5 jaar geleden besloten we samen met enkele collega’s ‘Euthopia’ op te richten. Eu-thopia is Grieks voor ‘een goede plek’: een plek waar ruimte is voor ont-moeting, voor passende hoop die aansluit bij de (veer)kracht van gezinnen én recht doet aan de kwetsbaarheid. Een plek waar we in dialoog willen gaan met de kinderen, jongeren, koppels en  gezinnen die bij ons komen. En waar we een duidelijke visie hebben ontwikkeld waarbij het systemische, het dialogische en het ervaringsgerichte centraal staan. Bruno en Marco gaan samen in dialoog over de rijkdom van deze drie perspectieven. In onze manier van werken met gezinnen zijn het vaak de onverwachte creatieve invalshoeken die het gezin en therapeut op een ander spoor helpen om een rijker verhaal te maken. Creativiteit wordt als een dialogisch proces gezien tussen de deelnemers van het gesprek, eerder dan te spreken van creativiteit als een eigenschap van de therapeut. Het inzetten van ervaringsgerichte oefeningen kunnen vervolgens dit dialogische en creatieve proces verder versterken. Deze ervaring willen we graag met jullie delen en we hopen dat het jullie kan inspireren. Net zoals we dat ook in cursussen en opleidingen doen. Want ook die ontmoetingsplek willen we graag zijn in Breda, het zuiden van Nederland en net iets ten Noorden van België. In de hoop dat die ervaring en de dialoog verder gezet kunnen worden tussen jullie en met andere mensen die ook bij jullie komen.

10.30 u Lezing door Greet Splingaer 

De smaken, geuren en kleuren van het Peperkoeken huisje: werken met jonge gezinnen vanuit kindgerichte gezinstherapie

Tijdens de vroege ontwikkelingsfasen van een gezin krijgen de basale gezinsfuncties van hechting en functionele structuur hun eerste vorm en deze thema’s blijven het hele (gezins) leven lang een cruciale rol spelen. Gepaste hulp voor deze jonge gezinnen heeft dus een belangrijke preventieve waarde. In de praktijk merken we dat jonge ouders vaak overdonderd worden met goed bedoeld advies, pedagogische tips en psychoeducatie. Het overheerlijke Peperkoekenhuisje staat te blinken op het pad en lijkt voor iedereen bereikbaar, als je maar je best doet… Voor sommige ouders werkt dit, anderen verdwalen in het bos, kinderen en ouders komen soms in handen van de boze heks. Vanuit kindgerichte gezinstherapie gaan we op zoek om samen met de gezinnen meer voeling te nemen met de ervaringen, de noden, de verhalen, de eigenheid van ouders, kinderen en hun context. Gezinsspelsessies helpen ons om dichter te komen bij kernthema’s en -dynamieken die spelen in het gezin, we vragen kinderen om ons te gidsen doorheen hun ervaringswereld, ouders en zorgfiguren worden aangemoedigd om mee in het speelse contact te stappen. Tussenin volgen reflexieve oudergesprekken die erop gericht zijn meer diepgang en vrijheid te brengen in de beleving van het ouderschap en de opbouw van het co-parenting team. In dialoog met deze jonge gezinnen bouwen we samen aan een huisje dat afgestemd is op de noden van alle betrokkenen en een goede basis biedt voor verdere co-evolutie.

11.20 – 11.40 u pauze 

Koffie en thee staat voor u klaar

11.40 u Lezing door Peter Rober 

De beleving van de therapeut tijdens de sessie

Onderzoek suggereert dat de persoon van de therapeut een belangrijke rol speelt in de effectiviteit van psychotherapie. Met name is de persoonlijke inzet van de therapeut belangrijk om tot een goede therapeutische alliantie te komen. Een houding van empathie, niet-oordelen en hoopvol zijn is daarbij heel belangrijk bijvoorbeeld. Soms echter ervaren therapeuten tijdens de sessie dingen die in spanning staan met een goede empathische therapeutische relatie. Komen tot een goede alliantie kan dan enkel via moeizaam mentaal werk van de therapeut.

12.30 u Lunchpauze 

In de aula van Zandberglaan 54 (Euthopia gebouw) staat een lunch met soep en broodjes voor u klaar. Tijd voor wat ontspannen contact met bekenden en om nieuwe contacten te leggen. Zorgt u er voor dat u om 13.30 uur bij uw workshop bent?

13.30 u Workshop ronde 1 (75 minuten per workshop)  

U kunt naar uw eigen workshop gaan. Dit overzicht heeft u ontvangen. De workshops zijn op beide locaties te vinden. Veel plezier bij uw eerste workshop.

14.45 u Pauze en wisselmoment workshop

U kunt van workshop wisselen. Zorgt u er voor dat u op tijd bent bij uw workshop? Bij de nieuwe workshops vindt u koffie, thee en water.

15.00 u Workshop ronde 2 (75 minuten per workshop)  

Veel plezier bij uw tweede workshop.

16.15 u Wisselmoment naar grote aula kerkgebouw

We verzamelen weer met elkaar in de grote aula van het kerkgebouw

16.30 u Plenaire afsluiting officiële gedeelte met

We zullen u nog verrassen met een afsluitende act.

17.15 u gezellige feestelijke borrel in aula gebouw Euthopia

We heten u welkom om nog met elkaar na te borrelen en na te praten. Tijd om bekenden weer te spreken en nieuwe contacten te leggen.

Notities

Accreditatie is aangevraagd.

Website

https://euthopiacongres.nl/