15 september 2021 19:00 - 20:30

Webinar FVB - ZorgPrestatie model

Woensdag 15 september organiseren we als FVB een online sessie voor jou als vaktherapeut over het zorgprestatiemodel. 

In 2022 komt er een nieuwe bekostiging voor de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg: het zorgprestatiemodel. Het zorgprestatiemodel maakt een einde aan de dbc’s en het tijdschrijven. Het wordt op 1 januari 2022 ingevoerd. Het budget dat nu beschikbaar is voor vaktherapie gaat in zijn geheel over naar het zorgprestatiemodel. Voor jou als vaktherapeut betekent dit dat er dus geen bezuiniging op vaktherapie is vanwege de invoering van het zorgprestatiemodel. Vaktherapie in de klinische zorg valt vanaf 1 januari 2022 onder de verblijfsprestatie, voor de totale verblijfspresatie geldt één tarief. Vaktherapie in de ambulante zorg valt vanaf dan onder de zorgprestatie, waarvoor ook één tarief geldt. Er volgen dus geen tarieven specifiek voor vaktherapie.

We krijgen veel vragen binnen over het zorgprestatiemodel en wat dit voor jou als vaktherapeut betekent, of je nu in loondienst werkt of een eigen praktijk hebt. Kan jouw werkgever je nu gaan inzetten als activiteitenbegeleider? Kan je nog wel individuele therapie geven? Kan je als vrijgevestigde vaktherapeut met een gz-psycholoog blijven samenwerken? In dit webinar krijg je meer informatie over wat het zorgprestatiemodel voor jou als vaktherapeut betekent.

De online sessie start om 19.00 uur met een inloop. Rond 20.30 uur zullen we afronden. Er zijn geen kosten aan verbonden. Heb je een vraag die je graag beantwoord wilt krijgen, stuur deze dan voor 30 augustus aanstaande naar info@vaktherapie.nl.

Meld je hieronder aan!