2 oktober 2021

Antroposofische geneeskunde: 101 jaar jong en kiemkrachtig (herfstsymposium 2021)

Vanwege de coronacrisis kon het Herfstcongres 2020 ter viering van 100 jaar antroposofische geneeskunde niet doorgaan, maar dit symposium wil alsnog dit jubileum luister bijzetten uiteraard met een kaarsje erbij op de verjaardagstaart.   

In ruim honderd jaar tijd is de vruchtbaarheid van deze verruimde geneeskunde die expliciet rekening houdt met de bezielde en geestelijke natuur van de mens in samenhang met de ons omringende natuur en kosmos, ruimschoots bewezen en dat ondanks de vele materialistische tendensen die de mens uitsluitend willen vastpinnen op de uiterlijk zichtbare wereld.

Het symposium is bedoeld voor professionals die werkzaam zijn in de antroposofische zorg, maar staat ook open voor overige geïnteresseerden en kan worden gezien als een goede mogelijkheid om kennis te maken met de antroposofische geneeskunde. Het symposium heeft een plenaire opzet – er zijn geen werkgroepen.

Als speciale gast zal Michaela Glöckler (arts, kinderarts, auteur) optreden. Zij stond ruim twintig jaar aan het hoofd van de Medische Sectie in Dornach. Andere sprekers zijn: Ed Taylor (auteur) over de samenwerking van Rudolf Steiner met Ita Wegman), Christina van Tellingen (arts, auteur) over karakteristieke aspecten vanuit 101 jaar antroposofische geneeskunde en Xandor Koesen-York (spreektherapeut) over de mogelijkheden om zelf actief bij te dragen aan de eigen gezondheid.

 

Aanvraag accreditatie Register Vaktherapie 'scholing AG' loopt, voor 6 punten.

Notities

Op de website www.herfstcongres.nl staat alle informatie en daar kan men zich ook aanmelden (deelname ter plekke: € 90, studenten: € 45; deelname online: € 30).

De gehouden voordrachten komen in een symposiumboekje dat in het voorjaar van 2022 zal verschijnen (€ 10).

Voor verdere informatie wendde men zich tot Jelle van der Schuit (info@herfstcongres.nl/06-21412688).   

Website

www.herfstcongres.nl