30 september 2021

Online congres Zelfcontrole

Op donderdag 30 september 2021 start het online congres ‘Zelfcontrole’. Deelnemers krijgen vanaf deze dag 30 dagen lang toegang tot alle online content en kunnen daarmee in hun eigen tijd en omgeving het congres bekijken.

Veel mensen worstelen met een gebrekkige zelfcontrole. Daardoor kunnen ze, zonder daar goed over nagedacht te hebben, impulsief beslissingen nemen met soms verstrekkende gevolgen. Agressie, mishandeling, middelengebruik, te veel geld uitgeven, te veel eten, ongepaste dingen zeggen, onverantwoorde risico's nemen, zelfbeschadiging, spullen stelen of vernielen... Al die gedragingen hebben (ook) te maken met zelfcontrole. 

Extra kwetsbaar zijn mensen die een stoornis of andere problematiek hebben die leidt tot een geringere zelfcontrole. Daarbij kun je denken aan mensen met een gebrekkige emotieregulatie, maar ook mensen met een licht verstandelijke beperking, autisme, ADHD, borderline of een verslavingsprobleem. 

De sprekers op dit congres zullen ingaan op hoe zelfcontrole werkt en hoe je vanuit je rol als professional je cliënt, patiënt of leerling hierin kunt ondersteunen.

 

Accreditatie, korting en aanmelding

Voor dit online congres is accreditatie aangevraagd bij SKJ, FGzPt, NIP K&J / NVO-OG, Kwaliteitsregister V&V, Verpleegkundig Specialisten Register, Register Vaktherapie, LV POH-GGZ, Registerplein, Lerarenregister.

Meer informatie over puntenaantallen, categorieën, kortingsmogelijkheden en inschrijvingsmogelijkheden is te vinden op: www.congresburo.com/zelfcontrole/

Programma

Sprekers

  • Prof. Dr. Stefan Bogaerts (Tilburg University) - Zelfcontrole en huiselijk geweld
  • Drs. Sanne E. Vink (Vink Psychologisch Centrum) - Handvatten bij vastlopende zelfcontrole bij kinderen- & jeugdigen
  • Prof. Dr. Jan Derksen (Radboud Universiteit Nijmegen) - Zelfcontrole en pathologie
  • Drs. Jeroen Bartels (Xperanza) - Zelfcontrole bij mensen met autisme
  • Prof. Dr. Xavier Moonen (Universiteit van Amsterdam) - Zelfcontrole is niet makkelijk voor kinderen en jong volwassenen met LVB
  • Drs. Jeroen Steenmeijer (GGz Centraal) - Zelfcontrole bij  Suïcidaal en zelfbeschadigend gedrag
  • Dr. Matthijs Bossong (UMC Utrecht) - Zelfcontrole bij verslaving