4 oktober 2021 19:00 - 20:30

Webinar FVB - Lokaal lobbyen

Maandag 4 oktober organiseren we als FVB een online sessie voor jou als vaktherapeut over de lobby op lokaal niveau. Op gemeentelijk en regionaal niveau zien we veel wijzingen in het zorginkoopbeleid in de Jeugdhulp, Jeugd-GGZ en volwassen GGZ. Zaak is om daar effectief op in te spelen als vaktherapeut, vooral de vrijgevestigde praktijken krijgen hier mee te maken.

De situatie op lokaal en regionaal is ook complex: de Jeugdwet kent 42 samenwerkingsregio’s en er zijn 355 gemeenten met allemaal een verschillend zorgbeleid. In de GGZ komen steeds meer regionale samenwerkingsverbanden. Er wordt dus veel meer op lokaal en regionaal geregeld dan vroeger, en het is zaak om dat goed in de gaten te houden.

Doel van de online sessie is dat vaktherapeuten leren hoe zij zich in een gemeente of regio beter kunnen profileren en meer de weg weten om opdrachten te verwerven. We zullen ingaan op recente trends en wettelijke veranderingen in de zorginkoop, hoe vind je de weg in gemeente en de vormen van ondersteuning die vanuit het FVB-bureau kunnen plaatsvinden.

De online sessie start om 19.00 uur met een inloop. Rond 20.30 uur zullen we afronden. Je kunt je hieronder aanmelden. Er zijn geen kosten aan verbonden. Wel is er een maximaal aantal deelnemers: 150. Dus geef je snel op.

Heb je een vraag die je graag beantwoord wilt krijgen, stuur deze dan voor 27 september aanstaande naar info@vaktherapie.nl.  Ook zien we graag succesvolle en minder succesvolle cases in het lokaal lobbyen graag tegemoet, zodat we er allemaal van kunnen leren.

 

Omdat het FVB-congres vanwege de coronamaatregelen is komen te vervallen, organiseren we dit jaar een reeks online sessies voor jou als vaktherapeut. Hier kun je de sessies die al hebben plaatsgevonden terugkijken.