4 november 2021 9:30 - 16:30

Psychiatrie in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Mensen met een verstandelijke beperking hebben een verhoogde kans op het ontwikkelen van een psychiatrische stoornis. Psychiatrische klachten worden door zorgverleners vaak niet herkend. Weet u welke signalen wijzen op een psychose, verslaving of stemmingsstoornis? En bij welke behandeling is uw cliënt met psychiatrische problematiek gebaat? 

Herken de signalen van psychiatrische problematiek bij mensen met een verstandelijke beperking en bied de juiste ondersteuning!

Tijdens de 10e editie van het congres leren deskundige sprekers u meer over onder andere:

 • Wat zijn de gevolgen van psychofarmaca voor het gedrag van de cliënt?
 • Wat kunt u doen om psychotische symptomen van uw cliënten te verminderen?
 • Welke signalen wijzen op een stemmings- of angststoornis?
 • Hoe gaat u het gesprek aan bij vermoedens van verslaving?

Voor dit congres is het mogelijk om fysiek óf online deel te nemen. Meer informatie over de prijzen vindt u bij het tabblad “Kosten en korting”. U kunt uw keuze aangeven bij uw inschrijving. 

 

Accreditatie Register Vaktherapie: 5 punten

Programma

09:00 - Ontvangst met koffie, thee en uitreiking congresmap

 09:00 - Inlogmogelijkheid online deelnemers

 09:30 - Opening door de dagvoorzitter
Jan van Stek, 
psychiater VGGnet en zelfstandig consulent psychiater in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

 10:15 - De pil is van ons allemaal!
AnnePauline Cohen, psychiater Amerpoort en Sherpa
Marjon van der Poel, gedragsdeskundige Fivoor/Wier

 • Wanneer is het wel en wanneer is het niet zinvol om psychofarmaca voor te schrijven?
 • Jaarlijkse medicatie-evaluatie – hoe pakt u dat aan?
 • Hoe bouwt u medicatie af? En hoe registreert u de effecten?
 • Wat zijn de gevolgen voor het gedrag van de cliënt en de begeleidingsintensiteit?
 • Verschil tussen cliënten binnen een instellingsterrein en de ambulante setting – hoe begeleidt u cliënten op een goede wijze?
 • Bespreking casuïstiek

Dien op voorhand uw casuïstiek in en mail deze naar l.noorlander@medilex.nl

 11:15 - Koffie- en theepauze

 11:45 - Stemmings- en angststoornissen - bent u alert genoeg?
Carmen van Bussel, 
zelfstandig orthopedagoog en Gz-psycholoog

 • Welke signalen in het dagelijks functioneren wijzen op een stemmings- of angststoornis?
 • Beeldvorming, diagnostiek en behandeling – tips en handvatten voor de praktijk

 12:45 - Lunchpauze

 13:45 - De mythe van psychiatrische stoornissen met psychose als voorbeeld
Rens Evers, psychiater Koraalgroep bij Koraal Consultatie Team (KCT) en onderzoeker Universiteit Maastricht
 
 • Kan een psychose ook een symptoom zijn van een onderliggend probleem?
 • Hoe moet je psychotische symptomen zien en wat kunt u doen met deze psychotische symptomen?
 • Is het wel wijs om altijd een diagnose te stellen met het risico dat je iets behandelt wat niet hoeft?
 • Hoe zou je verstandig om kunnen gaan met medicatie bij psychiatrische  klachten/diagnoses?

 14:45 - Koffie- en theepauze

 15:15 - De zucht naar verdovende middelen
Marion Kiewik, PhD, gedragswetenschapper de Twentse Zorgcentra

 • Welke signalen wijzen op een verslaving?
 • Hoe gaat u het gesprek aan bij vermoedens van verslaving?
 • Hoe motiveert u uw cliënt om in behandeling te gaan?
 • Bij welke ondersteuning zijn cliënten met een triple diagnose gebaat?

 16:15 - Afsluiting door de dagvoorzitter

 16:30 - Einde congres

Website

https://www.medilex.nl/congressen/vbpsychiatrie/inschrijven