25 november 2021 19:00 - 20:30

Online sessie - Herziening van de Generieke module Vaktherapie

  • Donderdag 25 november 2021 - online sessie over de herziening van de Generieke module Vaktherapie
    In deze online sessie praten we jullie bij over de ontwikkelingen rondom de Generieke module Vaktherapie. Via allerlei activiteiten verzamelen we input voor de herziening van de GMVT, zodat deze steeds beter het werkveld van de vaktherapeuten representeert en ook steeds beter onderbouwd wordt door onderzoek. We presenteren onder andere de uitkomsten van de achterbanraadpleging, die de projectgroep GMVT dit voorjaar heeft gehouden en die ruim 800 vaktherapeuten hebben ingevuld. Ook zullen we de voortgang van het N=1 onderzoek bespreken. 

Programma

19.00 uur       Inloop 

19.30 uur       Start webinar

ca 20.30 uur   Einde webinar