16 maart 2022 13:00 - 17:30

Studiemiddag Werkveldgroep Onderwijs - PM(K)T

Deze studiemiddag is bedoeld om psychomotorisch (kinder) therapeuten met elkaar te verbinden en elkaar te inspireren. Het verbinden heeft als doel om van elkaars expertise te leren, mogelijk samen initiatieven tot stand te brengen om meer zichtbaar te zijn als groep binnen het onderwijs. Wat maakt een pm(k)t’er die werkt in het onderwijs zo anders dan de pm(k)t’er in een klinische setting?

De workshop boksend opvoeden geeft de pm(k)t’er inspiratie om binnen het onderwijs doelgericht en methodisch te kunnen werken middels het boksen. Boksend opvoeden is ontwikkeld vanuit een onderwijsbehoefte, maar zeer geschikt om eigen te maken als therapeuten.

Kosten:

€30,- voor NVPMT leden.

€45,- voor FVB-leden.

€50,- voor niet-leden. 

Annuleren kan tot 25 februari 2022 en alleen per e-mail via: info@vaktherapie.nl, onder vermelding van jouw naam en bankgegevens. Bij annulering wordt €25,00 aan administratiekosten in rekening gebracht. Reeds betaald inschrijfgeld wordt onder aftrek van deze administratiekosten terugbetaald. Annuleren na 25 februari 2022 is niet meer mogelijk, wel kan de gereserveerde plek door een ander worden ingenomen. Naam en lidmaatschapsnummer moeten dan aan info@vaktherapie.nl worden doorgegeven.

Contact en informatie Voor inhoudelijke vragen en informatie: onderwijs@nvpmt.nl

Programma

Woensdagmiddag 16 maart 2022 van 13.00 tot 17.30 uur.

12.30 uur inloop en ontvangst met koffie en thee

13.00 uur welkom en inleiding

13.30 – 14.30 uur Discussietafels & netwerken met als doel:

Wie werken er in het onderwijs, hoe doe je dat, wat is jouw succes en hoe kunnen we samen meer succesvol zijn/ ontwikkelen van concrete initiatieven klein of groot.

Discussietafels zijn gericht op het verbeteren van het ‘product’ pmt in het onderwijs.

Netwerken door de aanwezigheid van pmt’ers, pmkt’ers en intern begeleiders uit het primair onderwijs.

14.30 uur Pauze

15.00 – 17.00 uur Workshop Boksend opvoeden door Annie Joosten

17.00 uur terugkoppeling en afsluiting

17.30 borrel