17 mei 2022

Congres Behandeling van trauma

Traumatische gebeurtenissen hebben impact op de ontwikkeling en coping strategieën van cliënten. Dit congres leer je welke verwerkingstechnieken voor trauma er zijn en welke je het beste toepast in specifieke situaties.

Gewenste verbetering in behandeling bij trauma
Uit recente studies blijkt dat het aantal patiënten dat lijdt aan een trauma stijgt. Echter, wanneer trauma’s worden opgemerkt en aangepakt, krijgen patiënten niet altijd de best passende behandeling. Dat meldden behandelaren en patiënten aan Zorginstituut Nederland en valt te lezen in het rapport Systematische analyse geestelijke gezondheidszorg (2018)*.

Welke behandeltechniek in welke situatie?
Tijdens dit congres worden de verschillende behandeltechnieken op een rijtje gezet. De indicatiegebieden van deze technieken en hun voor- en nadelen worden besproken, zodat je een meer beredeneerde keuze voor een techniek kunt maken.

Na het volgen van deze dag weet je meer over:

 • De opbouw van traumabehandeling (wanneer doe je wat?).
 • Welke behandelingstechnieken er zijn en wanneer je welke inzet.
 • Verschillende verwerkingstechnieken, zoals:
  • schematherapie en EMDR
  • imaginaire exposure
  • imaginaire rescritping
  • sensorimotor psychotherapie
  • narratieve exposure therapie

Website

https://www.ggzcongressen.nl/congressen/behandeling-trauma-mei-2022/