26 november 2022 10:00 - 17:00

Training: systemisch werken

Het laat ons op de snelst denkbare wijze inzien welke rol of positie we in ons huidige gezin of onze familie van herkomst innemen. Een dag met heel veel praktische oefeningen, die meteen inzetbaar zijn in je praktijk.

Toepassing en meerwaarde
Met behulp van systemisch werken met vloerankers kunnen we meer inzicht krijgen in de emotionele en/of lichamelijke klachten van de cliënt. Ook wel bekend als Familieopstellingen die helpen om de tot dan toe verborgen verbanden te zien. Pas als dit zichtbaar is kunnen we nieuwe mogelijke wegen vinden om ons, liefdevol, los te maken uit verstrikkingen. We gaan methodieken behandelen waar we casuïstiek toepassen om praktijkgericht te professionaliseren.

Werkwijze
Je krijgt uitleg over het hoe en waarom van systemisch werken. De deelnemers gaan praktisch oefenen hoe je met hulp van vloerankers, dingen vanuit het familiesysteem helder kunt maken aan je cliënt. Je bent deze dag dus zowel therapeut als cliënt. Verder krijg je een aantal huiswerk adviezen om aan je cliënt mee te geven, waardoor deze er thuis mee kan werken.

Doel
Een dag vol inzichten en tips over hoe dat wat in het familiesysteem van de cliënt heeft plaats gevonden, invloed heeft op het functioneren van de cliënt in het heden en hoe je dat via praktische oefeningen zichtbaar en voelbaar kunt maken voor de cliënt. Verder ontvang je opdrachten die je aan je cliënt mee kunt geven.

Programma

  • Introductie
  • Het belang van het familiesysteem uitleggen en de impact hiervan op mogelijke klachten
  • Pauzes
  • Oefenen in het gebruik van vloerankers binnen het systeem van de familie
  • Bespreking van huiswerk voor de cliënt.
  • Beantwoorden van vragen
  • Samenvatting en evaluatie

Website

https://bivt.nl/bijscholingen/systemisch-werken/