23 juni 2022 10:00 - 16:30

Congres - Werken met "lastige" ouders

Elke cliënt of leerling heeft een thuisfront in de vorm van familieleden of ouders die in de regel het allerbeste voorhebben met hem of haar. 

Deze betrokkenheid maakt echter ook vaak dat het werken met de cliënt of leerling zélf één ding is, maar het omgaan met diens ouders of andere naasten vaak een minstens even moeilijke kwestie is. Niet zelden wordt er in het onderwijs, de zorg- en de welzijnssector van alles verzucht over ouders en familieleden die ruzie maken met hulpverleners, klagen, controleren, eisen, dreigen, tegenwerken en wat al niet meer. Tegelijkertijd klagen ouders over hulpverleners die niet luisteren, een rol spelen, zich bureaucratisch opstellen of hun wil door willen drijven.

Voor professionals die met dit soort situaties te maken krijgen, is het van belang dat ze begrijpen dat dit gedrag bij ouders en andere familieleden in de regel juist voortkomt uit betrokkenheid. Van belang is dus dat je als hulpverlener weet hoe je deze betrokkenheid kunt gebruiken als aanknopingspunt om weer een positieve draai aan de relatie met deze mensen te geven. Het zorgvuldig omgaan met de relatie met ouders en familieleden is extra belangrijk nu professionals en het sociale netwerk van de persoon in kwestie steeds meer op elkaar als samenwerkingspartners aangewezen zijn. Niet in de laatste plaats is het van enorm belang voor de cliënt zelf, want het is buitengewoon frustrerend wanneer hun hulpverleners en hun thuisfront niet met elkaar door één deur kunnen.

Daarom staat dit congres over het werken met ouders in het teken van "lastige ouders" uit bijzondere families. Ervaren sprekers leggen de focus op het omgaan met ouders of familieleden die een licht verstandelijke beperking hebben, die GGZ-problematiek hebben, uit multiprobleemgezinnen komen en / of al lange (vaak vervelende) trajecten met hulpverleners en scholen hebben doorlopen.

Programma

09.15 uur Registratie en ontvangst met koffie en thee

10.00 uur Opening congres door dagvoorzitter Dr. Guido van de Luitgaarden [Euregionaal Congresburo] 

10.15 uur José Koster [Verhelding en inzicht] - Lastig gedrag: wat is het en wat kun je ermee?

11.10 uur Prof. Dr. Stefan Ramaekers [KU Leuven] - Een pedagogische kijk op de verwachtingen ten aanzien van ouders en op goed (genoeg) ouderschap

12.05 uur Pauze

12.20 uur Giel Vaessen [Kinkindekabel]  - Methodische communicatie met (soms lastige) ouders: theorie

13.15 uur Lunchbuffet

14.00 uur Deelsessies

Deelsessie 1A  Drs. Jan Baars [KOOS / Autimaat] - Persoonlijkheidsstoornissen en het kwetsbare ouderschap

Deelsessie 1B  Téo Visser [Téo Visser - systeemtheorie en consultancy] - Omgaan met lastige ouders in de GGZ vanuit systeemtheoretisch perspectief

15.00 uur Pauze

15.30 uur Deelsessies

Deelsessie 2A Giel Vaessen [KinkindeKabel] - Methodische communicatie met (soms lastige) ouders: praktijk

Deelsessie 2B Kaveh Bouteh [Pharos] - De invloed van cultuur op de werkrelatie met ouders met een migratie-achtergrond

16.30 uur Afsluiting

17.00 uur Einde

Website

https://www.congresburo.com/aanbod/393/werken-met-lastige-ouders-editie-2022.html