11 september 2022 17:30 - 16 september 2022 13:30

6-daagse cursus Integratieve theoriegestuurde psychodiagnostiek

Mensen kunnen tegelijkertijd een groot aantal méér of minder sterke persoonlijkheidskenmerken vertonen, waarbij sprake is van een vloeiende grens tussen normaliteit en pathologie. Dat vraagt om een dimensionele benadering bij de diagnostiek van persoonlijkheidspathologie. Essentieel aan dimensionele modellen is dat ze verschillende kenmerken van de persoonlijkheid combineren tot een profiel. De betekenis van dit profiel wordt met behulp van een theoretisch kader van betekenis voorzien. Hierdoor gaat geen relevante informatie verloren en is een op het individu toegesneden persoonlijkheidsdiagnostiek mogelijk.
Binnen deze ontwikkeling heeft de theoriegestuurde dynamische profielinterpretatie van de NVM de afgelopen jaren een zeer stevig klinisch draagvlak gekregen.
Liesbeth Eurelings-Bontekoe en Wim Snellen hebben dit model voor structurele diagnostiek ontwikkeld en steeds verder verfijnd (2017), waarbij gegevens van persoonlijkheidsvragenlijsten in combinatie met elkaar, met behulp van psychodynamische theorieën, worden geïnterpreteerd. De beschikbare onderzoeksresultaten laten zien dat met deze methode zeer adequaat de mate van structurele kwetsbaarheid kan worden bepaald.

In deze 6-daagse cursus worden de deelnemers – mede door één van de ontwikkelaars zelf! – getraind in de toepassing van deze methode aan de hand van de bespreking van een scala aan theoretische modellen, onderzoeksresultaten en casuïstiek. Zij leren daarnaast de toepassing van vragenlijsten als de NPV, UCL, SCL-90, NEO en TCI en –  uiteraard – hoe gegevens te gebruiken bij de uiteindelijke indicatiestelling. Tevens wordt aandacht gegeven aan de formele analyse van Thematische Apperceptie Test narratieven. Dit laatste met het oog op het herkennen van Autisme Spectrum Stoornis (ASS), trauma en formele denkstoornissen. Tenslotte komt ook de DSM-5 aan de orde.

Na afloop is men in staat diagnostiekgegevens uit verschillende bronnen op een multidimensionele wijze te interpreteren en te integreren, de complexe interactie tussen manifeste symptomatologie en persoonlijkheidsstructuur te beschrijven en te gebruiken voor indicatiestelling in de dagelijkse praktijk.

Programma

Zondag 11 september

17.30 – 18.30 uur Welkom en registratie deelnemers

18.30 – 20.00 uur Inventariseren leerdoelen, verwachtingen en introductie op het programma:Inleiding in de denk- en werkwijze van de integratieve theoriegestuurde (psycho)diagnostiek. Huidige ontwikkelingen in de diagnostiek van persoonlijkheids- en psychopathologie. “Bottum-up” (van persoonlijkheid naar stoornis) versus “top-down”-onderzoek (stoornisgericht). Liesbeth Eurelings-Bontekoe (LE) / Bert van Rossum (BvR)

20.00 – 22.00 uur Gezamenlijk diner

Maandag 12 september

08.30 – 10.15 uur Diagnostiek van persoonlijkheidspathologie: op DSM categoraalniveau en op dimensionaal en structureel niveau. Bespreking van theoretische modellen (LE)

10.15 – 10.45 uur Pauze

10.45 – 12.15 uur Ontwikkelingsgeschiedenis en rationale van het NVM model (LE)

12.15 – 13.45 uur Lunch

13.45 – 15.45 uur Theoriegestuurde betekenis van de NVM schalen (LE)

15.45 – 16.15 uur Pauze

16.15 – 17.45 uur Casuïstiekbespreking van verschillende (NVM-) profielen (LE en BvR)

18.30 uur Gezamenlijk diner

Dinsdag 13 september

08.30 – 10.15 uur De MMPI-2 als aanvulling op de NVM: (combinaties van) schalen en hun betekenis (BvR)

10.15 – 10.45 uur Pauze

10.45 – 12.30 uur Diverse MMPI-2 schaaluitslagen in relatie tot persoonlijkheidspathologie; trait en state(BvR)

12.30 – 13.30 uur Lunch (facultatief)

18.30 uur Diner (facultatief)

Woensdag 14 september

08.30 – 10.15 uur

Relatie NVM/MMPI-2: nut van gecombineerd gebruik (LE en BvR)

10.15 – 10.45 uur

Pauze

10.45 – 12.15 uur

NPV-2R, en TCI in relatie tot persoonlijkheidspathologie (BvR)

Theoriegestuurde integratie van bevindingen op basis van besproken instrumenten (LE en BvR)

12.15 – 13.45 uur

Lunch

13.45 – 15.45 uur

Casuïstiekbespreking (LE en BvR)

15.45 – 16.15 uur

Pauze

16.15 – 17.45 uur Diagnostiek van Psychosegevoeligheid, inclusief het begrip en de betekenis van het dimensionele construct (LE) Schizotypie: Het gebruik van de SPQ (BvR) 

19.30 uur

Gezamenlijk diner

Donderdag 15 september

08.30 – 10.15 uur Toepassing van de TAT bij detectie van Autisme Spectrum problematiek, trauma en psychosegevoeligheid (LE)

10.15 – 10.45 uur Pauze

10.45 – 12.30 uur Casuïstiekbespreking (LE en BvR)

12.30 – 13.30 uur Lunch (facultatief)

18.30 uur Diner (facultatief)

Vrijdag 16 september

08.30 – 09.30 uur Indicatiestelling op basis van de onderzoeksbevindingen (BvR)

09.30 – 10.00 uur Pauze

10.00 – 11.30 uur Werken met diagnostische bevindingen (LE en BvR)

11.30 – 12.00 uur Plenaire afsluiting (LE en BvR)

12.00 – 13.30 uur Afscheidslunch

Website

https://www.lemion.nl/psychodiagnostiek/