26 september 2022 9:00 - 17:00

Congres: Behandelen van relationeel (ontwikkelings)trauma

Kinderen en jongeren met complex trauma lopen een hoog risico op moeilijkheden in hun neurologische, affectieve, cognitieve en gedragsontwikkeling. Deze congresdag begint met een verkenning van de centrale rol die gehechtheid speelt in het leren omgaan met conflicten, traumatische gebeurtenissen, het ontwikkelen van affectregulatie en reflectief vermogen, en het komen tot een coherent narratief. Daarna besteedt hij uitgebreid aandacht aan de hechtingsgerichte behandelvorm DDP en de elementen waarmee je de therapie het meest effectief kan maken en aanbieden (PACE).

DDP en PACE

Dyadic Developmental Psychotherapy (DDP) is een hechtingsgerichte behandelvorm die zowel experiënteel als reflectief is. Tijdens de sessies zorg je als therapeut voor een staat van op elkaar afgestemd zijn tussen het kind of de jongere, zijn verzorger(s) en jezelf. Er zijn meerdere dyades aan het werk om in een veilige sfeer oude trauma’s en huidig gedrag te verkennen, waarin schuld en schaamte benoemd en onderscheiden kunnen worden. Tijdens de behandeling wordt het kind of de jongere geholpen om een coherent narratief te ontwikkelen over zowel eerdere traumatische gebeurtenissen als stressvolle gebeurtenissen die nu, in een veilige (gezins)situatie, plaats kunnen vinden. De sfeer tijdens de therapiesessies is te kenmerken als PACE: ze bevatten Playfulness, Acceptance, Curiosity en Empathy. Sterkten en zwakheden, wederkerigheid en conflict worden alle geaccepteerd. In de gesprekken is er volledige acceptatie van ieders subjectieve ervaringen. Dergelijke gesprekken worden een ‘template’ en stelt cliënten beter in staat ook op andere momenten productieve gesprekken te voeren. DDP kan ingezet worden als individuele therapie of als hechtingsgerichte gezinstherapie (attachment-focused family therapy).


Bij inschrijving op één dag voor drie of meer activiteiten met accreditatie i.h.k.v. de (her)registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist, krijg je 10% korting per cursus. Gebruik op je inschrijfformulier kortingscode NIPNVO.

 

Wat leer je?

Je verdiept je theoretische kennis over relationeel trauma en gehechtheid. Daarnaast leer je belangrijke principes en vaardigheden uit de Dyadic Developmental Practice (DDP). Deze vaardigheden kun je tijdens elk cliëntcontact benutten. Tot slot leer je hoe je verzorgers op weg helpt om dagelijks een veilige sfeer te creëren.

NB We bieden je ook de mogelijkheid van een vierdaagse Level 1 training op 27 t/m 30 september. Deze uitvoering is extra bijzonder omdat Dan Hughes zelf de training geeft.

Doelgroep

 • Orthopedagoog-generalist BIG
 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Klinisch neuropsycholoog BIG
 • GZ-docenten RINO Groep
 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Systeemtherapeut
 • POH-GGZ
 • Jeugdzorgwerker
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener
 • Maatschappelijk werker
 • Vaktherapeut (speltherapie)
Ook psychiaters en jeugdartsen zijn welkom.

Inhoud

Multiple Symptoms of Relational Trauma

Principles of Dyadic Developmental Practice for Young People and their Caregivers

 • Intersubjective Presence
 • PACE
 • Shame vs. Guilt
 Principles and Interventions of Dyadic Developmental Psychotherapy
 • Two phases of Family Therapy: 
  Caregivers seen alone
  Caregivers and Young Person seen together
 • Attachment Principles in Individual Therapy
 • Focusing under the symptoms
 • Follow-Lead-Follow
 • Affective/Reflective Dialogue
 • Speaking for/Speaking about
 • Interactive Repair
Caregiving Principles and Interventions
 • Exploring the Parents’ parenting and attachment histories
 • Day-to-Day Care
 • Connect before you correct
 • Making sense of the behavior rather than reacting to it
 • Two Hands of Discipline
 • Relationship repair
Het programma is zorgvuldig opgesteld met Dan Hughes en wordt in zijn geheel door hem verzorgd. Je volgt het programma met een plenaire groep. Dan zorgt voor voldoende interactieve momenten. De voertaal gedurende het gehele programma is Engels.

Website

https://www.rinogroep.nl/opleiding/6933/behandelen-van-relationeel-ontwikkelingstrauma--congres-met-dan-hughes.html