24 juni 2022 12:00 - 17:00

Studiemiddag Werkveldgroep Kind & Jeugd NVPMT

 In 2021 is er een mooi handboek over PMT bij kinderen en jongeren uitgekomen; helaas hebben we dit nog niet feestelijk onder de aandacht kunnen brengen. Daarom wordt er nu een speciale studiemiddag aan gewijd met o.a. workshops van enkele auteurs. Voor iedereen die met kinderen en jongeren werkt een interessant programma; en na afloop wordt het boek gratis uitgedeeld!

 

Locatie:                HAN Nijmegen, Kapittelweg 33, Nijmegen (start in “De Blauwe Banken”)

Kosten:                leden €30,-

studenten             €15,- (slechts beperkt aantal plekken)

niet-leden             €50,-

Inschrijving:       via de website van de FVB (let op vol=vol en inschrijven kan tot 11 juni 2022) ;

geef aan welke 2 workshops jij wilt volgen (en geef ook een reserve keuze aan voor het geval jouw keuze vol zit)

Accreditatie wordt/is aangevraagd

Informatie: kindjeugd@nvpmt.nl

Programma

12.00 uur            ontvangst: inloop met koffie en thee in “De Blauwe Banken”

12.15 uur            opening

12.30 uur            inleiding door Hugo Bijsterbosch ( neuropsycholoog) : presentatie over “de invloed van actieperceptie op de ontwikkeling van een kind. Die actieperceptie vormt de basis voor zowel de rijping van het brein en de ontwikkeling van het zelf als disfunctionele patronen, zoals die bij hechting en traumata zichtbaar worden”.

13.30 uur            presentatie van het handboek door Jooske van Busschbach

13.45 uur            pauze met koffie en thee

14.00 uur            workshopronde 1

15.00 uur            wisselen van workshops

15.15 uur            workshopronde 2

16.15 uur            einde workshop, afsluitende borrel en uitreiken handboeken aan deelnemers

17.00 uur            einde

 

 

Notities

Workshops:

Workshop A: Gezinnen in beweging – door Marco Visser

Het is voor gezinnen die zorgen hebben niet altijd voldoende helpend om alleen door middel van gesprek met elkaar in andere en meer helpende patronen of posities te komen. PMT met het gezin kan dan een helpende interventie zijn. Maar het werken met gezinnen kan complex zijn en gezinsdynamieken kunnen een sterk appel doen op de therapeut. In het gepresenteerde boek en in deze workshop geven we pmt-therapeuten een houvast hierin. Het werken met een co-therapeut en het focussen op enkele systemische uitgangspunten zijn dan “ingrediënten” die helpend. Bij deze workshop staat de dialoog met de deelnemers centraal.

Marco Visser is systeemtherapeut en psychomotorisch therapeut. Hij werkt o.a. bij Euthopia, een instituut voor systemische scholing en systemische praktijk. Hij heeft meer dan 15 jaar ervaring met het werken met gezinnen in de bewegingsruimte. Is als docent betrokken bij de opleidingen tot systeemtherapeut en systeemtherapeutisch werker.  Daarnaast geeft hij scholing over psychomotorische gezinstherapie en doet momenteel in samenwerking met de KU-Leuven onderzoek naar deze manier van werken.

 

Workshop B: Psychomotorische interventies voor kinderen en adolescenten met AD(H)D - door Hanneke Sleeuwenhoek en Nathalie Jans

 Veel kinderen en jongeren met ADHD spreekt bewegingsspel aan; vaak zijn er veel factoren die een rol spelen, wat de behandeling complex kan maken. In deze workshop willen we een kijkje geven in  belangrijke factoren zoals: neurobiologie, bewegingsgedrag, sensomotoriek en comorbiditeit. Hetgeen in het hoofdstuk is beschreven. We nodigen jullie uit om deel te nemen aan aangereikte werkvormen en interventies Uiteraard nemen we hierbij de therapeutische attitude vanuit “doen” en ”ervaren” mee. We willen onderbouwing geven aan de  interventies vanuit de literatuur. En we willen graag ervaringen met jullie delen.

 Hanneke Sleeuwenhoek heeft 28 jaar in de kinder- & jeugdpsychiatrie gewerkt als psychomotorisch therapeut, met kinderen ( en hun ouders) met complexe problematiek zoals ADHD, ASS en hechtingsproblemen. Daarbij onder andere gebruik makend van mindfulness en cognitieve gedragstherapie. Zij is werkzaam geweest bij GGZ centraal en was docent bij Hogeschool Windesheim PMT opleiding. Op dit moment heeft zij een eigen praktijk voor supervisie. Inbalans-supervisie@kpnmail.nl

 Nathalie Jans is master psychomotorisch therapeut en junior onderzoeker. Ze werkt één dag als pmter, en doet drie dagen per week onderzoek naar AD(H)D i.c.m. PM(K)T. Vanuit haar praktijkervaringen met kind, jeugd en volwassenen i.c.m. haar onderzoekservaring geeft ze deze workshop. Het onderzoek richt zich net name op de emotieregulatie vaardigheden van zowel het kind als de ouder, waarin in de workshop meer over verteld wordt. www.vroeginterventieadhd.nl. Naast dit onderzoek, werkt ze nog één dag mee als junior-onderzoeker bij het Bijzonder Lectoraat Vaktherapie bij Persoonlijkheidsstoornissen binnen een project met het ontwikkelen van Virtual Reality ruimte voor vaktherapeuten.

 

Workshop C: Gespannen (kaak)spieren, briesende ademhaling, hart bonzend in je keel… de frustratie loopt hoog op! PMT bij kinderen met LVB – door Tine Bellemans en Elsbeth van Putten

Lichaamssignalen kunnen gebruiken als informatiebron en hierop goed kunnen reageren, het lijkt voor de hand te liggen maar niks is minder waar. Zeker niet voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Door middel van PMT worden lichaamservaringen als uitgangspunt genomen in de behandeling. Stapsgewijs komen tot beter herkennen én beter om kunnen gaan met oplopende spanning. In het hoofdstuk en in deze workshop worden handvatten gegeven om je behandeling vorm te geven aan de hand van een flowchart. Daarnaast is er aandacht voor visuele ondersteuning en afstemming van activiteiten op de ontwikkelingsniveaus van de cliënt. Bij deze workshop staat het ervaren centraal.

Tina Bellemans is psychomotorisch therapeut. Vorig jaar verdedigde ze haar proefschrift “Psychomotor therapy for people with mild intellectual disabilities or borderline intellectual functioning: what do you feel when you are angry?”. Momenteel werkt ze als onderzoeker bij het Lectoraat Bewegen, Gezondheid en Welzijn binnen de onderzoekslijn “verstandelijke beperking”. Daarnaast is ze docent bij de masteropleiding PMT (Hogeschool Windesheim) en bij de opleiding kinesitherapie (Universiteit Hasselt, B).

Elsbeth van Putten is psychomotorisch therapeut en systeemtherapeut. Ze werkt bij Abrona, een instelling die mensen met een verstandelijke beperking ondersteunt. Naast de directe behandeling van cliënten, ondersteunt ze ook professionals / teams. Daarnaast geeft zij gastcolleges over psychomotorische therapie bij mensen een verstandelijke beperking. 

 

Workshop D: PMT bij adolescenten met Anorexia Nervosa – door Caroline Houben en Jennifer ter Riet

Bij jongeren met Anorexia Nervosa (NA) komen bewegingsdrang, negatieve lichaamsbeleving en emotie disregulatie veelvuldig voor, maar ook is er vaak sprake van psychosociaal disfunctioneren en een negatief zelfbeeld. Bij jongeren met AN heeft de puberteit veel impact, waardoor het belangrijk is om rekening te houden met hun ontwikkelingsleeftijd. In deze workshop worden de specifieke problemen bij jongeren toegelicht en gaan we jullie laten ervaren hoe we hier in de zaal mee aan de slag gaan.

Jennifer ter Riet is als PMT-er en Systeemtherapeut i.o. werkzaam bij Altrecht in Zeist, waar zij veel ervaring heeft opgedaan in het werken met jongeren met AN en Boulimia.

Caroline Houben is als PMT-er werkzaam bij Levvel in Amsterdam, waar zij werkt met jongeren met diverse problematiek, waaronder veel jongeren met AN.

 

 

Website

https://fvb.vaktherapie.nl/agenda/624af25fdf9cc800d789b1e4/Studiemiddag-Werkveldgroep-Kind-Jeugd-NVPMT-