1 december 2022 19:30 - 21:00

Fontys: Openbaar college: Hoe bevooroordeeld ben jij?

Openbaar college: Hoe bevooroordeeld ben jij?

Iedereen heeft vooroordelen. Onbewust deel je mensen in in hokjes en koppel je daar bepaalde verwachtingen aan. Natuurlijk is dat niet eerlijk en heeft het effect op degene om wie het gaat. Waarom doe je dat eigenlijk? En kun je het voorkomen? Of is het misschien ook handig om vooroordelen te hebben? Tijdens een openbaar college op 1 december in de LocHal in Tilburg delen Linda van den Bergh (lector Waarderen van diversiteit) en Kennedy Tielman (docent-onderzoeker en promovendus culturele diversiteit in het mbo) hun kennis over vooroordelen en zorgen ervoor dat je verrijkt met inzichten weer naar huis gaat. Gratis toegankelijk, maar graag wel vooraf aanmelden.   

Kinderen van laagopgeleide ouders krijgen haast systematisch een te laag schooladvies en leerlingen met ADHD worden vaak nog als ‘moeilijk’ bestempeld. Docenten ervaren soms spanningen in cultureel diverse klassen. Volgens promovendus Kennedy Tielman helpt het al als docenten zich bewust worden van hun eigen houding en opvattingen. Lector Linda van den Bergh vindt het belangrijk om tools en methodes te ontwikkelen die scholen kunnen gebruiken om negatieve effecten van vooroordelen te voorkomen.
Hoewel Van den Bergh en Tielman zich in hun onderzoek richten op het onderwijs, zetten zij dit onderwerp in dit college in een breder perspectief en daardoor is het interessant voor iedereen die meer wil weten over vooroordelen.  

Wat, waar en hoe? 
Openbaar college, donderdag 1 december, 19.30-21.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur), LocHal, Burgemeester Brokxlaan 1000, 5041 SG Tilburg. Fontys Hogeschool organiseert dit college in samenwerking met de Kennismakerij (bibliotheek Midden-Brabant). Toegang gratis, maar vooraf aanmelden is verplicht via dit formulier.  

Dr. Linda van den Bergh is haar loopbaan gestart als leerkracht en remedial teacher in het basisonderwijs. Tijdens haar studie orthopedagogiek en de research master behavioral sciences maakte ze kennis met onderzoek als middel om de kwaliteit van onderwijs te verhogen. Sindsdien doet ze praktijkgericht onderzoek naar professionalisering van leraren gericht op inclusief onderwijs vanuit hoge verwachtingen, vooral van degenen die met 1-0 achterstand binnenkomen. 

Drs. Kennedy Tielman volgde na zijn laboratoriumopleiding een opleiding tot eerstegraads docent scheikunde bij Fontys in Tilburg, studeerde vervolgens scheikunde aan de Universiteit van Utrecht en doceert sinds een jaar of twintig aan de lerarenopleiding waar hij zelf eerder was opgeleid. Daarnaast doet hij aan de Wageningen Universiteit promotieonderzoek naar spanningen die docenten ervaren in het cultureel divers middelbaar beroepsonderwijs. Momenteel legt hij de laatste hand aan zijn proefschrift waarvoor vanwege de actualiteit van het onderwerp veel aandacht is in de media.  

Openbare colleges Fontys
In de hedendaagse wereld ben je nooit uitgeleerd. Een leven lang nieuwsgierig blijven is dan ook geen keuze meer, maar een must. Fontys is als kennispartner actief in de regio om de professionals van de toekomst op te leiden. We willen onze kennis niet alleen delen met onze studenten, maar ook met jou. In toegankelijke openbare colleges gaan onze docenten, studenten en lectoren in op actuele ontwikkelingen en thema’s. Dat levert je niet alleen kennis en informatie op, maar ook verrassende inzichten. Meer informatie over onze colleges vind je op de website. 

 


Bijlagen

De uitdagingen van morgen vragen vandaag om slimme ideeën. Daarom werkt Fontys met denkers die verder kijken en met durvers die doen. Studenten, docenten, onderzoekers en werkveldpartners. Iedereen werkt samen en leert van elkaar. In verrassende samenstellingen en over vakgebieden heen. We verbinden onderwijs en praktijkgericht onderzoek. Wij ontwikkelen talenten en komen tot concrete oplossingen voor een duurzame samenleving waarin aandacht voor elkaar de norm is. Een samenleving waarin iedereen meetelt en mens en natuur in evenwicht zijn. Iedere stap is er weer een vooruit. Bij Fontys werken we elke dag samen aan impact.

Fontys Hogeschool is een multidisciplinaire kennisinstelling met diverse locaties in Brabant en Limburg. We bieden een breed aanbod in hbo-opleidingen, kennis en praktijkgericht onderzoek. Samen met werkveldpartners leiden we studenten op tot up-to-date professionals voor de maatschappij van nu én morgen. Met het werkveld werken we ook samen aan praktijkgericht onderzoek waarvan de resultaten direct toepasbaar zijn. 

Logo