Beroepscompetentieprofiel

Het Beroepscompetentieprofiel GZ-vaktherapeut versterkt de herkenbaarheid van het beroep voor zowel vaktherapeuten zelf als collega’s, werkgevers en cliënten. Het zorgt voor een heldere en eenduidige formulering waarmee het beroep zich kenbaar maakt en zijn noodzakelijkheid toont. Een beroepscompetentieprofiel beschrijft het beroep in al zijn facetten.

Het Beroepscompetentieprofiel GZ-vaktherapeut is in samenwerking met GGZ Nederland tot stand gekomen. Het Beroepscompetentieprofiel beschrijft in welke beroepscontext de vaktherapeut werkt, welke taken hij uitoefent, in welke kritische situaties hij voor professionele dilemma’s staat en welke competenties hij nodig heeft om professioneel te kunnen handelen.

Kijk hier voor het Beroepscompetentieprofiel.