BTW

Op 29 maart 2016 is het besluit gepubliceerd waarin geregeld wordt dat ook zorgverleners die niet in de Wet BIG genoemd worden, vrijgesteld worden van BTW. Wat betekent dit voor jou als vaktherapeut? Het is afhankelijk van jouw opleiding of je direct gebruik kunt maken van de BTW-vrijstelling. Sommige opleidingen dekken de psychosociale basiskennis af, voor sommige opleidingen moet dat apart erkend worden. Als FVB hebben we met de Belastingdienst centrale afspraken hierover gemaakt. Informatie over BTW is alleen voor leden van de beroepsverenigingen toegankelijk. Ben je lid? Log dan in om alle informatie te kunnen bekijken. 

Deel dit via: