Evaluatie en tevredenheidsonderzoek

Het is belangrijk om als beroepsgroep uitspraken te kunnen doen over de tevredenheid van cliënten en over de effectiviteit van behandelingen, ook in de contacten die we als FVB hebben met zorgverzekeraars. Er is een online tevredenheidsonderzoek dat clienten zelf kunnen invullen. Meer informatie over evaluatie en tevredenheidsonderzoek is alleen beschikbaar voor leden van de beroepsverenigingen. Ben je lid? Log dan in om alles te kunnen inzien. 

Deel dit via: