Vaktherapeuten

FVB Kennisnetwerk Kind & Jeugd

FVB Kennisnetwerk Kind & Jeugd


"Vertel het me en ik zal het vergeten.
Laat het me zien en ik zal het onthouden.
Laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken."

Confucius

Bovenstaand citaat is voor veel mensen van toepassing. Dat geldt zeker voor kinderen en jongeren bij wie ervaringen en omgevingsinvloeden een bijzonder grote rol vervullen in de nog in ontwikkeling zijnde hersenen. Vaktherapie is hiermee, naast een aantrekkelijke therapie met voor het kind en jongere eigen middelen als spel, beweging, sport, dans, muziek, creatieve middelen en drama, ook een op de ontwikkeling afgestemde therapie.

Vaktherapeuten die werken met kinderen en jongeren hebben vaak een vergelijkbare basis in het ervarings- en ontwikkelingsgericht, kind-volgend en systemisch werken. Om deze kennis en kunde te bundelen is in oktober 2021 het FVB kennisnetwerk Kind & Jeugd van start gegaan. Dit kennisnetwerk heeft als doel een bijdrage te leveren aan een meer vanzelfsprekende rol en positie van vaktherapie voor kinderen en jongeren in het zorglandschap.

 

Algemene doelen van het FVB Kennisnetwerk Kind & Jeugd

 • Verbinden en bundelen van de onderlinge kennis rondom kind, jeugd en het systeem;
 • Bieden van een dynamisch platform voor contact en kennisuitwisseling tussen vaktherapeuten;
 • Stimuleren van contact en samenwerking tussen de disciplines in ontwikkeling van nieuwe modules en wetenschappelijk onderzoek naar de werking en effectiviteit van vaktherapie voor kinderen en jongeren;
 • Het meer zichtbaar maken van de positie, waarde en het belang van vaktherapie voor kinderen en jongeren.

 

Doelen voor 2022

 • Verzamelen onderbouwing van elke discipline, wat is de rode draad in de onderzoeken en waar ligt de wens/noodzaak voor verder onderzoek?
 • Onderzoeken waarde-aanvulling GMVT, de GMVT K&J als onderbouwing voor vaktherapie K&J
 • Onderzoeken welke kennis er is binnen de verschillende disciplines rondom systemisch werken
 • Hoe verder met de transdiagnostische factoren? Hoe kunnen we dit specifiek toepasbaar maken voor kinderen en jongeren en binnen elke discipline?

 

Samenstelling

In het FVB Kennisnetwerk Kind & Jeugd is elke discipline vertegenwoordigd: speltherapie, psychomotorische therapie, danstherapie, muziektherapie, dramatherapie, beeldende therapie en psychomotorische kindertherapie (werkt met alle kindeigen middelen). Zij worden ondersteund door de (werkveldgroepen van de) verschillende verenigingen.De vertegenwoordigers komen zo’n vier keer per jaar bijeen.

Het bestuur bestaat uit:

 • Claudia Theunisz (PMKT en PMT): Voorzitter
 • Joanne Lantink (Muziek): Secretaris
 • Jurre Muijs (Drama): Penningmeester

 

Contact

Voor meer informatie kun je mailen naar fvb.kennisnetwerk.kindenjeugd@vaktherapie.nl.

 

Zie ook  Kennisnetwerk kennisnetwerken FVB Kennisnetwerken kind en jeugd FVB Kennisnetwerk Kind & Jeud