Nieuwe Cao Gehandicaptenzorg voorgelegd aan achterban

03 december 2015

Er is een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe Cao Gehandicaptenzorg. Leden hebben het laatste woord, daarom ligt dit resultaat de komende weken voor aan de achterban. De FVB vormt samen met 17 andere beroepsverenigingen werknemersorganisatie FBZ. FBZ voert namens al deze verenigingen de onderhandelingen. Komende weken kunnen de leden van deze beroepsverenigingen hun stem uitbrengen over het onderhandelingsresultaat. Rond half december 2015 wordt de uitslag bekendgemaakt.

Belangrijkste winstpunten

  • Een salarisverhoging van 1,4% per 1 januari 2016.
  • Een nieuwe Garantie- en Inkomensbeschermingsregeling vervangt de huidige wachtgeldregeling.
  • Doorbetaling van de onregelmatigheidstoeslag tijdens vakantieverlof.
  • Waar sprake is van structureel werk worden contracten voor bepaalde tijd omgezet in vaste banen. Nul-urencontracten zijn alleen nog in uitzonderlijke gevallen mogelijk.

De nieuwe cao voorziet in een looptijd van 1 januari tot en met 31 december 2016.

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht