Nieuwe Cao Gehandicaptenzorg

22 december 2015

FVB-leden die onder de Cao Gehandicaptenzorg vallen en leden van andere beroepsverenigingen die aangesloten zijn bij de FBZ, hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat dat in november 2015 werd bereikt. Ook andere cao-partijen hebben ingestemd, waardoor de weg vrij is voor een nieuwe cao. In het onderhandelingsresultaat dat FBZ en andere Cao-partijen met werkgeversorganisaties VGN en MEE Nederland bereikten, zijn onder meer de volgende afspraken gemaakt: 

  • Het salaris wordt per 1 januari 2016 structureel verhoogd met 1,4%. Daarnaast wordt in januari 2016 een eenmalige uitkering verstrekt van 0,6%.
  • De huidige wachtgeldregeling wordt op 1 januari 2016 vervangen door een nieuwe Garantie- en Inkomensbeschermingsregeling. Bij ontslag als gevolg van een reorganisatie of vermindering van werk kunnen werknemers daar een beroep op doen.
  • Contracten voor bepaalde tijd worden omgezet in vaste banen als het werk structureel van aard is. Nul-urencontracten zijn alleen nog in uitzonderlijke gevallen mogelijk.
  • Het gemiddelde percentage Onregelmatigheidstoeslag (ORT) wordt ook tijdens het wettelijk vakantieverlof uitbetaald. Helaas is het niet gelukt dit ook al voor 2016 van toepassing te verklaren op de toeslagen tijdens de bereikbaarheids-, aanwezigheids- en consignatiedienst (BAC-dienst). Wel is dit onderwerp van gesprek in een fundamentele discussie die hierover in 2016 wordt gevoerd.

Komende tijd wordt het onderhandelingsresultaat uitgewerkt in een cao-tekst. 

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht