Nieuwe productbeschrijving: PMT ter vermindering van teruggetrokken gedrag bij ouderen

19 januari 2016

Beschreven wordt hoe psychomotorische therapie in groepsverband ingezet wordt om teruggetrokken en passief gedrag bij ouderen te verminderen. Auteurs zijn Cindy van den Bogert, Federico Buma, Suzanne de Lange, Femmy van der Voort en Ruth The. De interventie richt zich op mensen van 65 jaar of ouder die door toename van de leeftijd geconfronteerd worden met veranderingen in hun fysiek, cognitief of sociaal functioneren en hierop reageren met passief en teruggetrokken gedrag. Doel is dat de cliënt vaker in beweging komt, meer onderneemt, initiatief toont en meer sociale contacten heeft. Teruggetrokken en passief gedrag bij ouderen leidt tot toename van lichamelijk functieverlies. Door toename van lichamelijke beperkingen is de oudere minder goed in staat zich in het dagelijks leven staande te houden. Het leidt tot vermindering van deelname aan sportieve activiteiten, een kleiner sociaal netwerk en afgenomen sociaal functioneren. De afhankelijkheid van anderen, zoals mantelzorg en professionele hulpverlening, wordt groter. Het risico op vallen neemt toe, evenals de kans op chronische depressie en eenzaamheid. Kijk hier voor de productbeschrijving

De Commissie Product en Module Ontwikkeling (CPMO) van de FVB wil de inzichtelijkheid van de vaktherapieën vergroten en stimuleert consensus en onderzoek binnen het vakgebied. De CPMO ondersteunt onder andere bij het schrijven van producten. 

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht