Gevraagd: columns en praktijkervaringen voor themanummer Tijdschrift voor vaktherapie over transdiagnostisch werken

16 april 2019

Traditiegetrouw sluit het Tijdschrift voor vaktherapie elk jaar af met een themanummer. Dit jaar is het thema 'transdiagnostisch werken binnen de vaktherapie'. Een aantal mensen heeft zich gemeld om een artikel te schrijven. De reactie is nog op zoek naar columns over dit thema en naar praktijkervaringen. 

Het gaat bij dit thema om vragen als

  • Hoe ziet transdiagnostisch behandelen er uit in de praktijk?
  • Hoe verhoudt de transdiagnostische visie zich tot het klassieke diagnose-specifieke werken?
  • Hoe is een transdiagnostische visie toe te passen bij verschillende doelgroepen, zoals volwassenen en jeugd?
  • En hoe kan transdiagnostisch werken worden ingezet in de verschillende werkvelden zoals de ggz en de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking of het onderwijs? 

 

Je kunt je column, praktijkverhaal of je opzet voor een praktijkartikel mailen aan tijdschrift@vaktherapie.nl. 

Kijk hier voor meer informatie over de richtlijnen. 

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht