Uitkomsten enquête over BTW onder vrijgevestigde vaktherapeuten

11 februari 2016

Eind 2015 hebben we onder vrijgevestigde vaktherapeuten (VVT-ers) een enquête gehouden over BTW. Hier hebben 231 VVT-ers op gereageerd, een behoorlijk aantal! Een grote meerderheid van de VVT-ers geeft aan dat ze er voorstander van zijn dat vaktherapie vrijgesteld wordt van BTW en dat ze het een goed idee vinden om beroep aan te tekenen tegen de huidige BTW-verplichting voor vaktherapie. Verreweg de meeste VVT-ers kiezen ervoor dit collectief te doen in plaats van individueel. Men is van mening dat de FVB hierin gedeeltelijk bij zou moeten dragen, maar neemt ook eigen verantwoordelijkheid en wil zelf ook een bijdrage leveren. Over het geheel kunnen we stellen dat een duidelijke richting is aangegeven via het invullen van deze enquête. Vanuit de individueel ingevulde tips en opmerkingen is te destilleren dat veel mensen de mening hebben dat dit dan ook in gezamenlijkheid gedragen dient te worden.

 

Mocht het zover komen dat een collectief beroep opgestart wordt, dan zal de FVB zeker de gezamenlijkheid opzoeken. De vraag is echter of een collectief beroep opgestart zal worden, omdat de minister van VWS met een nieuw voorstel gaat komen welke complementaire beroepsgroepen in de zorg vrijgesteld zullen worden van BTW. We willen eerst afwachten of vaktherapie daar mogelijk een onderdeel van uitmaakt. Als hierover meer bekend is, zullen we dit zeker melden.

Voor nu alvast dank aan alle VVT-ers die de enquête hebben ingevuld. Mocht je interesse hebben in de volledige uitslag van de enquête, kijk dan hier

Martin Rietman en Sander Fauth (Commissie VVT)

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht