Vaktherapie en zorgkaartnederland.nl

02 mei 2019

Waarom is vaktherapie niet opgenomen op zorgkaartnederland.nl?

Wij als FVB hebben in het verleden meerdere malen geprobeerd om vaktherapie te laten opnemen op de ZorgkaartNederland. ZorgkaartNederland heeft onze verzoeken afgewezen omdat vaktherapie niet in de Wet BIG is opgenomen. Daarnaast gaf ZorgkaartNederland als reactie op het verzoek van de FVB in 2018 het volgende aan: "Wij werken met beperkte financiering en middelen om ZorgkaartNederland te onderhouden en moeten daarom helaas keuzes maken waarin we onze tijd steken. De toevoeging van een geheel nieuwe beroepsgroep kost veel tijd, moeite en inzet, en op dit moment liggen onze prioriteiten ergens anders. Uiteraard kunt u het verzoek volgend jaar opnieuw doen, dan kunnen we kijken hoe de zaken er op dat moment voor staan." 

Daarom hebben wij als FVB het verzoek om vaktherapie te laten opnemen op de ZorgkaartNederland onlangs (begin 2019) opnieuw ingediend. Ook hier kregen we een vergelijkbaar antwoord: "Helaas kunnen wij (nog steeds) niet aan uw verzoek voldoen. Wij hebben er voor gekozen om de komende tijd geen nieuwe beroepsgroepen toe te voegen aan ZorgkaartNederland. Dat heeft te maken met de vele (grote) projecten die er de komende tijd gepland staan. ZorgkaartNederland kiest ervoor zich daarop te richten. Daarom kunnen wij op dit moment helaas geen tijd vrij maken om (voor ons) nieuwe beroepsgroepen toe te voegen en te onderhouden."

ZorgkaartNederland geeft aan dat ze wel een lijst bijhouden van geïnteresseerde beroepsverenigingen. Hier staan de zeven bij de FVB aangesloten beroepsverenigingen inmiddels op genoteerd, dus zodra er weer middelen vrijkomen om beroepsgroepen toe te voegen wordt er contact met ons opgenomen. Vanzelfsprekend blijven wij als FVB ons er sterk voor maken om vaktherapie te laten opnemen op zorgkaartnederland.nl.

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht