Erkenning opleiding Kunstzinnige Therapie Hogeschool Leiden

01 maart 2016

De FVB heeft vastgesteld dat de opleiding Kunstzinnige Therapie van de Hogeschool Leiden met de differentiaties beeldend, drama, muziek en spraak opleidt tot de competenties uit het beroepscompetentieprofiel GZ-Vaktherapeut. Bovendien onderschrijft de opleiding het Landelijk Domeinprofiel Bacheloropleidingen Vaktherapeutische Beroepen. Ook maakt de opleiding onderdeel uit van de clusteraccreditatie vaktherapie door de NVAO. De FVB erkent op basis hiervan deze opleiding. De beroepsverenigingen beoordelen elk zelf of de eindtermen van de opleiding gerelateerd zijn aan het betreffende specieke beroepsprofiel. De betrokken beroepsverenigingen concluderen het volgende:

Nederlandse Vereniging voor Beeldende Therapie (NVBT):
Mensen die na 1 juni 2009 zijn afgestudeerd aan de differentiatie beeldend, kunnen lid worden van de NVBT.

Nederlandse Vereniging voor Dramatherapie (NVDT): 
Mensen die na 1 juni 2009 zijn afgestudeerd aan de differentiatie spraak en drama, kunnen lid worden van de NVDT.

Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie (NVvMT):
Zodra het curriculum van de differentiatie muziek nadrukkelijk verwijst naar het Beroepsprofiel van de muziektherapeut, dan kunnen personen die na 1 januari 2017 afstuderen, lid worden van de NVvMT. Alle personen die voor 1 januari 2017 zijn afgestudeerd, kunnen een aanvraag voor lidmaatschap indienen bij de NVvMT.  De Commissie van Toelating zal deze aanvraag beoordelen op basis van het curriculum dat diegene feitelijk gevolgd heeft.

Zie ook: opleiding
Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht