Peiling onder mensen met psychische aandoening: nog veel werk te doen voor gemeente

02 februari 2017

Het panel 'Psychisch Gezien' is een landelijk panel van ruim 2.000 mensen met aanhoudende psychische aandoeningen. In de laatste peiling van het panel staat de rol van de gemeente centraal. Gemeenten nemen sinds 2015 een belangrijke positie in binnen de ondersteuning van mensen met psychische problemen. Het panel Psychisch Gezien is gevraagd naar hun visie en ervaringen. 

Uit deze peiling blijkt dat er in de ogen van de panelleden nog veel werk te doen is voor gemeenten in de ondersteuning van mensen met psychische problemen. Minder dan tien procent van het panel vindt dat gemeenten goed zicht hebben op de zorgbehoeften van mensen. In dit licht is het begrijpelijk dat het panel de gemeente in een eerdere enquête een relatief laag rapportcijfer gaf. Echter, als mensen daadwerkelijk contact hebben (gehad) met de gemeente – via het WMO loket of sociale wijkteam – zijn ze over het algemeen redelijk positief: twee derde van die leden is namelijk tevreden met het contact rondom de aanvraag en met de ontvangen ondersteuning.

Veel leden waren eind 2014 pessimistisch over de overheveling van taken naar de gemeente. Anno 2016 geldt dat voor een groot deel nog steeds, zij het dat er een daling te zien is van het aantal negatief gestemde leden (van 72 procent naar 51 procent).

Meer weten? Kijk dan op www.psychischgezien.nl.

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht