Overleg over nieuwe cao GGZ is gestart

09 februari 2017
Het overleg voor een nieuwe cao GGZ is op 23 januari jl. gestart. FBZ voert namens ons als FVB en de andere aangesloten partijen deze gesprekken en de onderhandelingen. Samen met andere werknemersorganisaties heeft FBZ de gezamenlijke inzet voorafgaand aan dit gesprek neergelegd. Het gaat hierbij om het beperken van de werkdruk en de flexibele inzet, het herverdelen van het werk tussen de generaties en koopkrachtontwikkeling. GGZ Nederland had dit niet vooraf gedaan, maar heeft tijdens het overleg twee voor hen belangrijke thema’s toegelicht. Dit zijn de onderwerpen vermindering van administratieve lasten voortkomende uit de cao GGZ (vereenvoudiging van de cao) en meer maatwerk voor werkgevers en werknemers. FBZ en de andere werknemersorganisaties hebben GGZ Nederland verzocht om deze thema’s schriftelijk verder uit te werken. Afgesproken is dat deze uitwerking tijdig voor aanvang van de volgende ronde aan de werknemersorganisaties wordt overlegd, zodat visies en thema’s nader kunnen worden besproken.

Kijk op www.fbz.nl voor de inzet van de werknemersorganisaties. Op deze cao-pagina is gedurende het onderhandelingsproces de meest actuele informatie te vinden over het cao-traject. De volgende onderhandelingen vinden plaats op 17 maart en 4 april 2017.

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht