Banengroei van ongeveer 1% in zorg- welzijnssector verwacht

09 februari 2017
Het UWV verwacht voor 2017 in de sector zorg en welzijn een groei van 14 duizend banen. Deze groei lijkt groot, maar gezien de grootte van de sector (1,25 miljoen banen) is de relatieve toename beperkt, namelijk iets meer dan 1 procent. Bij de prognoses over banen in de zorg moet wel rekening gehouden worden met onzekerheden rond de besteding van budgetten voor thuiszorg door gemeenten en de mogelijkheden om mensen met de juiste opleiding te werven. Het UWV verwacht deze banengroei na een aantal jaren van krimp omdat de meeste ingrepen in de zorg nu achter de rug zijn. Het kabinet heeft bovendien de geplande bezuinigingen van een half miljard vanaf 2017 op verpleeghuizen en gehandicapteninstellingen geschrapt, waardoor de werkgelegenheid in deze branches niet verder zal afnemen.
 
De groei zal niet gelden voor de hele sector. Het UWV verwacht banenkrimp in de jeugdhulpverlening. Ook de ontwikkeling van de werkgelegenheid in VVT blijft in 2017 onzeker. Deze onzekerheid hangt onder meer samen met de benutting van budgetten die gemeenten krijgen voor de thuishulp. In 2016 bleef een fors deel van deze budgetten onbenut, waardoor de werkgelegenheid in de thuiszorg onder druk kwam te staan. Voor verpleeghuizen komt in 2017 100 miljoen euro extra beschikbaar voor de werving van personeel. Brancheorganisatie ActiZ betwijfelt of dat bedrag voldoende is om de bestaande vacatures op te vullen en of het lukt de juiste mensen te werven, want de verpleeghuizen kampen met moeilijk vervulbare vacatures.

In de periode 2013-2016 nam de werkgelegenheid in de sector zorg en welzijn af als gevolg van overheidsmaatregelen om de groei van de zorgkosten te drukken. De voor 2016 verwachte banengroei is uiteindelijk niet ontstaan: het aantal banen in de gehele sector nam vorig jaar af met zevenduizend. De ontwikkeling van de werkgelegenheid verschilt echter sterk per subsector: bij de verpleging en verzorging kromp het aantal banen sterk (-tienduizend), terwijl er wel banengroei was in de thuiszorg (drieduizend) en de kinderopvang (vierduizend).
 
Daarnaast meldt de overheid dat de werkloosheid in Nederland het afgelopen jaar sterk gedaald is. Een jaar geleden zaten nog 588.000 mensen zonder werk. Nu zijn er nog 482.000 mensen op zoek naar een baan. Dit blijkt uit werkloosheidscijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daarmee is de werkloosheid in één jaar tijd met ruim 100.000 mensen gedaald. Dat is de grootste daling in 10 jaar tijd. Bijna 8,5 miljoen mensen hebben nu een baan. Vooral in de bouw, in de uitzendbranche, in de metaal en bij technische bedrijven kwamen er het afgelopen jaar veel banen bij. 

Bron: www.rijksoverheid.nl en www.skipr.nl
Zie ook: arbeidsmarkt
Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht