Onderhandelingen cao GGZ: geen vliegende start

27 mei 2019

Veel vaktherapeuten vallen onder de cao Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Deze cao loopt 1 juni 2019 af. Namens ons als FVB onderhandelt de FBZ samen met FNV Zorg & Welzijn, NU’91 en CNV Zorg & Welzijn over een nieuwe cao. Tijdens de eerste onderhandelingen hebben werkgeversorganisatie GGZ Nederland en de werknemersorganisaties hun voorstellen toegelicht. Het werd helaas geen vliegende start, omdat werkgevers een aantal verslechteringen hebben voorgesteld die haaks staan op de ambitie van de vier werknemersorganisaties.

De werknemersorganisaties geven aan geschrokken te zijn van een aantal verslechteringen die werkgevers willen. Zo stellen de werkgevers voor om zieke werknemers tijdens het eerste ziektejaar niet het volledige loon door te betalen. Dit is in feite een boete op ziek zijn die uitgaat van wantrouwen. Daarnaast willen werkgevers praten over aanpassing van de vergoedingen zoals ORT en toeslagen. Verder komen werkgevers met het schrappen van een aantal beschermende maatregelen die nu als aanvulling op de Arbeidstijdenwet in de cao staan, bijvoorbeeld de mogelijkheid van het draaien van een vroege dienst na een late dienst.

FBZ en de andere werknemersorganisaties hebben in hun gezamenlijke inzet aangegeven dat ze vol willen inzetten op aantrekkelijk werkgeverschap en behoud van werknemers. Zo willen ze de flexibele inzet beperken en de vaste werknemers waarderen voor hun inzet. Ze maken zich sterk voor belonen, behoud van werknemers, professionaliteit en ontwikkeling.

Werkgevers komen voor 20 juni aanstaande met een inhoudelijk reactie op de voorstellen van de werknemersorganisaties. Wordt vervolgt dus!

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht