Nog weinig schot in overleg nieuwe cao GGZ

27 juni 2019

FBZ voert namens ons de cao-onderhandelingen. De werknemersorganisaties zijn in het overleg met GGZ Nederland niets opgeschoten om tot een nieuwe cao GGZ te komen. De voorstellen van de werkgeversorganisatie leiden tot een verslechtering van het huidige arbeidsvoorwaardenpakket. FBZ heeft samen met de andere werknemersorganisaties aangegeven te willen praten over een verbetering van de huidige cao-afspraken. Ze hebben benadrukt dat de sector behoefte heeft aan afspraken die leiden tot het verhogen van de instroom en het behoud van de huidige werknemers. Ze pleiten voor een marktconforme salarisverhoging en concrete afspraken over duurzame inzetbaarheid en generatiebeleid. Daarnaast moet het ‘flex’-element in werkroosters worden teruggedrongen en moet er een duidelijke visie komen op het opleiden en ontwikkelen van werknemers. 

Zie ook: cao GGZ, FBZ
Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht