Onderzoeksonderwijs verduurzamen op het gebied van vaktherapie

18 juli 2019

Het ministerie van OCW heeft onlangs een project gehonoreerd waardoor we het onderzoeksonderwijs op het gebied van vaktherapie binnen het bachelorniveau verder kunnen verduurzamen.

Het doel van het project is om dit onderzoeksonderwijs open en online te delen, de kwaliteit hiervan te borgen en ontbrekend leermateriaal te ontwikkelen. Dit zal plaatsvinden via een online vakcommunity voor onderzoeksonderwijs. In deze vakcommunity kunnen docenten leermaterialen delen, hergebruiken, verbeteren en verder ontwikkelen. Op termijn kunnen ook studenten aansluiten en mogelijk vaktherapeuten uit het werkveld. Het wordt vormgegeven door een samenwerking van Hogeschool Arnhem en Nijmegen, Hogeschool Utrecht, Hogeschool Leiden, NHL-Stenden, Zuyd Hogeschool en de Open Universiteit.

Dit nieuwe project is een uitgelezen kans om de behoeften vanuit deze opleidingen en de bestaande samenwerking rondom onderzoek en onderwijs op het gebied van vaktherapie een impuls te geven. Ook sluit het naadloos aan bij de wens om bij toekomstige vaktherapeutische professionals het onderzoekend vermogen zo goed mogelijk te laten ontwikkelen, passend bij het bachelorniveau en de eigen werkcontext.

Zie ook: onderzoek
Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht