Nieuwe cao ggz: de belangrijkste resultaten op een rijtje

28 augustus 2019

FBZ voert de cao-onderhandelingen namens ons als FVB en de 7 aangesloten beroepsverenigingen. FBZ heeft samen met FNV, CNV en NU’91 een onderhandelaarsakkoord bereikt met GGZ Nederland over een nieuwe cao ggz die loopt van 1 juni 2019 tot 1 december 2021.

Omdat de oude cao per 1 juni 2019 afliep, zijn de cao-partijen in onderhandeling gegaan over een nieuwe cao. Dit was geen vliegende start omdat GGZ Nederland een aantal verslechteringen voorstelde. Uiteindelijk is het na vier onderhandelingsrondes gelukt om een akkoord te bereiken waarbij de eerder voorgestelde verslechteringen van tafel zijn gegaan. De belangrijkse punten uit het onderhandelaarsakkoord zetten we hieronder op een rijtje.
 

Salarisontwikkeling
Per 1 oktober 2019 krijgen werknemers een salarisverhoging van 3%. Daarna wordt het salaris per 1 augustus 2020 nog eens met 3% verhoogd en per 1 juni 2021 met 2,1%. Verder ontvangen werknemers in november 2021 een eenmalige uitkering van maximaal 500 euro bruto (voor parttimers naar rato van het dienstverband). Afgezet tegen de looptijd betekent dit opgeteld een gemiddelde salarisverhoging van 3,3% per jaar. Het salaris van leerlingen wordt gedurende de looptijd met 8 tot 10% verhoogd.


Salaris tijdens tweede opleiding en vervolgopleiding
Werknemers die een tweede opleiding in de zorg willen volgen of al een vervolgopleiding doen, mogen er in salaris niet op achteruitgaan en moeten hun perspectief behouden. Ook is een minimum inschaling bij instroom in de opleiding gegarandeerd. Gedurende de opleiding krijgt de werknemer jaarlijks een periodieke verhoging in de salarisschaal.


Wettelijk verplichte registraties
De werknemer die over een registratie beschikt die ook vereist is in de vacaturetekst van de instelling, krijgt de gemaakte registratie door de werkgever vergoed. 


E-learning
Voor alle werknemers die geen doorbetaalde lestijd hebben en een verplichte opleiding via e-learning volgen, is afgesproken om lestijd als werktijd te beschouwen. Daarbij wordt per e-learning-module bepaald wat de benodigde en te compenseren lestijd is.

 

Zie ook: cao GGZ, FBZ
Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht