Achterban stemt in met nieuwe cao Gehandicaptenzorg

11 november 2019

De afgelopen weken hebben werknemers in de gehandicaptenzorg hun stem uitgebracht over het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao Gehandicaptenzorg. Hieronder vallen ook vaktherapeuten. De FBZ voert deze cao-onderhandelingen namens ons en de andere verenigingen die bij FBZ zijn aangesloten. De leden hebben uiteindelijk met een overtuigende meerderheid ingestemd. 

Voor het eerst is het recht op onbereikbaarheid in de cao opgenomen. Altijd ‘aan staan’ is steeds meer de norm geworden, maar dit verstoort de balans tussen werk en privé. Andere afspraken die gemaakt zijn:

  • Een structurele salarisverhoging met 6,55%
  • Verhoging van de eindejaarsuitkering met structureel 1,28%
  • Eenmalige uitkeringen in 2019, 2020 en 2021 
  • Vanaf 57 jaar ben je als werknemer niet meer verplicht slaapdiensten te draaien
  • De cao-partijen onderzoeken maatregelen om werknemers eerder te kunnen laten stoppen met werken
  • Werkgevers die verwachten dat je je als werknemer inschrijft in een kwaliteitsregister van een van de FBZ-partners vergoeden de kosten voor deze (her)registratie. Wij zijn als FVB aangesloten bij de FBZ, registratie in het Register Vaktherapie komt dus voor vergoeding in aanmerking.
  • Organisaties moeten in hun scholingsplan ruimte reserveren voor scholingskosten die voortvloeien uit (kwaliteits)registratie.

Alle afspraken kun je vinden in het onderhandelaarsakkoord. De cao geldt van 1 april 2019 tot 1 oktober 2021.

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht