Nieuwe productbeschrijving: Meer plezier en ontspanning binnen het gezin - beeldende therapie met gezinnen gericht op herstel van verstoorde gezinsinteractiepatronen

19 november 2019

De onderlinge afstemming tussen ouders en kind bepaalt grotendeels de kwaliteit van de relatie tussen hen. Bij verstoorde interactiepatronen is er spanning in het gezin. Er kan veel ruzie zijn of gezinsleden leven langs elkaar heen. Ouders of kinderen voelen zich klem zitten in een vaste, onwenselijke manier van met elkaar omgaan. Dit gaat ten koste van het plezier, de ontspanning en verbondenheid binnen het gezin. Ouders hebben moeite de metapositie in te nemen, laten zich te veel meeslepen door eigen emoties of die van andere gezinsleden en hebben moeite om de oudertaken uit te voeren. De oudertaken zijn veiligheid bieden, verzorgen, zicht houden op het kind, verwachtingen en eisen overbrengen en grenzen stellen. Ouders moeten hun eigen emoties kunnen reguleren, waardoor ze de oudertaken op het juiste moment en gedoseerd kunnen inzetten. Zij moeten zich aanpassen aan de behoeften, beperkingen en ontwikkelingsfasen van het kind. Wanneer er sprake is van gedrags- of stemmingsproblemen bij het kind, zullen ouders samen een antwoord moeten vinden op de vraag hoe zij daarmee omgaan. Omgekeerd zal het kind zich moeten aanpassen aan de wensen en de mogelijkheden van zijn ouders.

Wanneer ouders de oudertaken niet of onvoldoende uitvoeren en onvoldoende in staat zijn te reflecteren op zichzelf, elkaar, hun kinderen en de opvoedsituatie, ontwikkelen de kinderen zich niet leeftijdsadequaat en raken de interactiepatronen in het gezin verstoord. Dit heeft negatieve gevolgen voor het functioneren van het gezinssysteem. Psychische en psychiatrische problematiek van ouders of kinderen kan ontstaan of verergeren. Dit kan uitval op school en werk tot gevolg hebben, waardoor op meerdere levensgebieden hulp nodig is. 

Dit consensus based product Basis is ontwikkeld voor gezinnen met kinderen van alle leeftijden waarin de onderlinge interacties verstoord zijn en waardoor één of meer gezinsleden onvoldoende plezier en ontspanning beleven. Het kan ingezet worden bij alle gezinsvormen, dus ook een samengesteld gezin of pleeggezin of wanneer ouders gescheiden zijn, een ouder is komen te overlijden of een ouder uit beeld is geraakt. Aan het eind van de behandeling zijn de interactiepatronen in het gezin verbeterd, waardoor er meer plezier en ontspanning wordt beleefd door de gezinsleden. 

De volledige productbeschrijving kun je vinden in de Databank Vaktherapie. In de Databank Vaktherapie staan alle relevante publicaties rondom vaktherapie waaronder alle product- en modulebeschrijvingen. 

 

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht