Enquête Denk met ons mee over vaktherapie!

06 september 2016

Momenteel wordt er hard gewerkt aan het hoofdstuk Patiëntenperspectief van de Generieke Module Vaktherapieën. Onderdeel hiervan is een enquête die door LPGGz (cliënten- en patiëntenorganisaties in de GGz) is uitgezet. Het is van belang dat er veel enquêtes worden ingevuld. Vanuit de Stuurgroep van het project Generieke Module Vaktherapieën doen we een dringend verzoek op jou en je collega-vaktherapeuten om de enquête onder de aandacht te brengen van jullie cliënten, hun naasten, je eigen netwerk enzovoort. Let op: mensen die geen ervaring hebben met vaktherapie, kunnen de enquête invullen! Hieronder geven we een tekst die je kunt gebruiken met hierin de link naar de enquête.

Denk met ons mee over vaktherapie!

Op dit moment wordt er door professionals en cliënten- en naastenvertegenwoordigers hard gewerkt aan een generieke module vaktherapie. We beschrijven hierin hoe het beste de zorg verleend kan worden met behulp van vaktherapie. Bij vaktherapie moet u denken aan dans-, muziek-, drama-, beeldende- en psychomotorische therapie.

Zonder uw input kunnen we niet beschrijven hoe goede zorg eruit ziet. Daarom hebben vertegenwoordigers van cliënten- en naastenorganisaties een vragenlijst opgesteld. Met deze vragenlijst willen we inventariseren wat volgens cliënten en hun naasten wel en niet helpt bij het volgen van vaktherapie.


Welke ideeën heeft u over dans-, muziek-, drama-, beeldende- en psychomotorische therapie? Heeft u al ervaring met een vorm van vaktherapie? Hoe bent u er terecht gekomen, wat waren uw verwachtingen, is het bevallen, wat heeft u geleerd? Wat kan verbeterd worden?

We horen graag uw ideeën en ervaringen. Doet u mee?

De vragenlijst is bedoeld voor alle mensen. Mensen met en mensen zonder ervaring met vaktherapie, voor cliënten en naasten van iemand met psychische problemen. We kunnen alle input gebruiken. Het kost niet meer dan 10 minuten en de antwoorden worden uiteraard volledig anoniem verwerkt. De vragenlijst blijft tot 2 oktober 2016 online.


U vindt de vragenlijst op https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/gmvaktherapie.

Namens de Stuurgroep Project Generieke Module Vaktherapieën,

Irene Rentenaar
directeur FVB 

 

Klik hier voor de voorbeeldtekst in Word.

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht